cì yùn zǐ zhān hé yuān míng yǐn jiǔ èr shí shǒu qí yī qī
次韵子瞻和渊明饮酒二十首 其一七 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 苏辙 (sū zhé)

南方有贫士,狂怪如病风。
垢面发如葆,自污屠酒中。
导我引河水,上与崑仑通。
长箭挽不尽,不中无尤弓。

平平仄平仄,平仄○仄平。
仄仄仄○仄,仄仄平仄○。
仄仄仄平仄,仄仄平平平。
○仄仄仄仄,仄○平平平。

nán fāng yǒu pín shì , kuáng guài rú bìng fēng 。
gòu miàn fā rú bǎo , zì wū tú jiǔ zhōng 。
dǎo wǒ yǐn hé shuǐ , shàng yǔ kūn lún tōng 。
cháng jiàn wǎn bù jìn , bù zhōng wú yóu gōng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
南方有一个贫穷的人,他行为古怪,犹如受了病风的影响一般。他的脸上长满污垢,头发乱糟糟的,就像是在屠宰场的酒宴上自己污染了一样。
有人带领他引导河水,让他穿越到崑仑山,与那里的人交流通达。他拉长箭射出去,箭矢长得无法穷尽,而他的射击却总是不中目标,不过这并没有使他的弓技受到责备。
全文总结:南方有一个贫困且古怪的人,他的外貌肮脏,行为怪异。有人引导他去河边,与崑仑山上的人交流,但他的技艺虽然特别,却无法尽善尽美。

赏析:这首诗《次韵子瞻和渊明饮酒二十首 其一七》是南宋文学家苏辙的作品之一。诗人通过描述一个贫士的形象,展现出他的狂怪和不拘一格的个性。
首先,诗中提到南方的贫士,以一种病风般的狂怪之态出现,这个形象生动地展示了一个与众不同的人物。他的面容满是污垢,头发乱糟,与寻常人截然不同,显示出他不拘一格的生活态度。
接下来,诗中描述了贫士引导诗人去河边,河水与崑仑山连通,形象生动地表现了自然界的壮丽景致。长箭挽不尽,不中无尤弓,这句表达了贫士的射箭技艺高超,强调了他在某些方面的卓越之处。
总的来说,这首诗通过贫士的形象,反映了南宋时期社会底层人物的特点,以及他们独特的生活方式和技艺。这是一首充满生活气息的诗歌,标签可以包括"咏人物"和"写景"。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到苏辙写的《次韵子瞻和渊明饮酒二十首》系列:

本文作者苏辙介绍:🔈

苏辙(一○三九~一一一二),字子由,一字同叔,晚号颍滨遗老,眉州眉山(今属四川)人。与父洵、兄轼同以文学知名。仁宗嘉佑二年(一○五七)进士。六年,又举才识兼茂明於体用科,因乞侍父未仕。英宗治平二年(一○六五),爲大名府留守推官。神宗熙宁二年(一○六九),召爲制置三司条例司检详文字,议事每与王安石不合,出爲河南推官,历陈州教授、齐州掌书记、签书应天府判官。元丰二年(一○七九),兄轼被罪,辙亦坐贬监筠州盐酒税。哲宗元佑元年(一○八六),入爲右司谏,寻迁起居郎、中书舍人,累迁尚书右丞。七年,擢大中大夫守门下侍郎。八年,哲宗亲政,起用新党。绍圣元年(一○九四),以元佑党人落职,出知汝州、袁州,又降授朝... 查看更多>>

苏辙的诗:

苏辙的词:

相关诗词: