cì yùn huáng wú huǐ xī méi
次韵黄无悔惜梅 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陈师道 (chén shī dào)

雪拥寒门鹊不来,江南春信小迟回。
遥知诗力生春早,一抹江梅趁眼开。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

xuě yōng hán mén què bù lái , jiāng nán chūn xìn xiǎo chí huí 。
yáo zhī shī lì shēng chūn zǎo , yī mǒ jiāng méi chèn yǎn kāi 。

抒情 咏物

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
雪堆压在寒门之上,喜鹊不再光临。江南的春天信号稍有延迟而归。
远远地感知着诗篇的力量早早地孕育着春天,一抹江梅正趁着人们的目光绽放开来。
总结:这段古文描绘了雪堆压在寒门,喜鹊不到,而江南的春天来临稍有延迟。然后,通过诗篇的力量预感春天早已孕育,而江梅也在人们目光注视之时绽放。

赏析:这首诗《次韵黄无悔惜梅》是陈师道创作的一首古体诗,通过描写江南春天的景色和诗人对梅花的赞美,表达了对春季的期盼和对梅花之美的赞叹。
诗人首先以“雪拥寒门鹊不来”描绘了江南寒冷的冬季景象,暗示着寒冷的冬天即将过去,预示着春天的到来。然后,诗人提到“江南春信小迟回”,强调江南的春天虽然来得晚,但必定会到来。这里,诗人使用了“小迟”一词,为读者呈现出一种期待春天的心情。
接下来的两句“遥知诗力生春早,一抹江梅趁眼开”则表达了诗人对梅花的喜爱。诗人似乎相信自己的诗作可以早早地唤醒春天,因为一点梅花的出现就足以让他感受到春意盎然。梅花在这里不仅仅是自然景物,更是诗人心灵的寄托和启发。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者陈师道介绍:🔈

陈师道(一○五三~一一○二),字履常,一字无己,自号後山居士,学者称後山先生,彭城(今江苏徐州)人。家贫,苦志好学。年十六,以文谒曾巩,遂留受业。神宗熙宁中,王安石经学盛行,师道心非其说,绝意仕进。元丰四年(一○八一),曾巩奉诏修史,荐入史馆,以布衣未果。哲宗元佑二年(一○八七)四月,以苏轼等荐(《苏轼文集》卷二七《荐布衣陈师道状》),起爲亳州司户参军,充徐州教授(本集《谢徐州教授启》)。七月,除太学博士(《续资治通监长编》卷四三○),因五月间曾托疾乞假到南京见苏轼,仍罢爲徐州教授(本集《谢再授徐州教授启》)。五年,移颍州教授(任渊《後山年谱》)。绍圣元年(一○九四),坐苏轼余党,谪监海陵酒税... 查看更多>>

陈师道的诗:

陈师道的词:

相关诗词:

次韵惜春 (cì yùn xī chūn)

朝代:宋    作者: 张嵲

骚人竞赋惜春诗,为惜花飞万点时。
唯有农家爱春尽,黄云堆麦雪抽丝。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

次韵子绍送春七绝 其四 (cì yùn zǐ shào sòng chūn qī jué qí sì)

朝代:宋    作者: 周紫芝

微生感年衰,谁能惜春尽。
政恐厌黄梅,吴杨出蒸菌。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

次韵次尹俊卿梅花绝句 其七 (cì yùn cì yǐn jùn qīng méi huā jué jù qí qī)

朝代:宋    作者: 王灼

虽无适俗韵,亦有可怜香。
定自嫌朱粉,翻成点点黄。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

次韵朱晦翁十梅 枯梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi kū méi)

朝代:宋    作者: 王炎

虬根蚀土石,老干饱霜雪。
孙枝吐春妍,靳惜那忍折。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

省中黄梅盛开同舍命予赋诗戏成四韵 (shěng zhōng huáng méi shèng kāi tóng shě mìng yǔ fù shī xì chéng sì yùn)

朝代:宋    作者: 王十朋

照眼非梅亦非菊,千叶繁英刻琮玉。
色含天苑鹅儿黄,影蘸瀛波鸭头绿。
日烘喜气光烛须,雨洗道装鲜映肉。
此梅开後更无梅,莫惜攀条饮醽醁。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

次韵周畏知用南轩闻说城东梅十里句为韵六言七首 其一 (cì yùn zhōu wèi zhī yòng nán xuān wén shuō chéng dōng méi shí lǐ jù wèi yùn liù yán qī shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 许及之

湘西山亦既见,城东梅所未闻。
急须盍簪共赏,可惜委地余芬。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

明妃 其一 (míng fēi qí yī)

朝代:宋    作者: 黄庚

和戎何惜遣蛾眉,悔恨徒然杀画师。
汉主深恩如可报,安身死虏亦无辞。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

次韵赵德麟雪中惜梅且饷柑酒三首 其三 (cì yùn zhào dé lín xuě zhōng xī méi qiě xiǎng gān jiǔ sān shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 苏轼

蹀躞娇黄不受鞿,东风暗与色香归。
偶逢白堕争春手,遣入王孙玉斝飞。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

咏物 抒情

次韵元长观梅三首 其二 (cì yùn yuán cháng guān méi sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 赵鼎

种柳栽花旧惜春,不知春色为谁新。
年年青眼樽前客,只有寒梅是故人。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

再次韵赵帅见寄三首 其二 (zài cì yùn zhào shuài jiàn jì sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 陈造

前欢已悔东隅失,後约如前敢再违。
连夜扬州昔年梦,小梅清瘦杏花肥。

仄仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。