cì yùn cì yǐn jùn qīng méi huā jué jù qí qī
次韵次尹俊卿梅花绝句 其七 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王灼 (wáng zhuó)

虽无适俗韵,亦有可怜香。
定自嫌朱粉,翻成点点黄。

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。

suī wú shì sú yùn , yì yǒu kě lián xiāng 。
dìng zì xián zhū fěn , fān chéng diǎn diǎn huáng 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

虽然没有适合俗世的韵味,但也有令人怜惜的芬芳香气。
本来自嫌朱红的粉妆,转变成了点点黄色。

总结:

诗人表达了一种对自然美的感悟,虽然没有迎合世俗的审美,但依然有其独特的吸引力。诗中通过描述化妆品从红色转变成黄色的情景,暗示着自然的本真之美,拒绝了浮华和虚饰。诗人倡导追求内在的自然之美,而非人为的装饰和做作。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到王灼写的《次韵次尹俊卿梅花绝句》系列:

本文作者王灼介绍:🔈

王灼,字晦叔,号颐堂,遂宁(今四川潼南西北)人(清乾隆《遂宁县志》卷六)。南渡前曾入太学(本集卷二《次韵子春》“念昔走京师,噉蔗入佳境”),後转辗各地爲幕僚,仕宦不显。高宗绍兴十五年(一一四五),寓成都碧鸡坊妙胜院时,着《碧鸡漫志》(《碧鸡漫志》自序)。有《颐堂文集》五十七卷(《宋史·艺文志》),已佚。传世有孝宗乾道八年(一一七二)由其侄傅编刊《颐堂先生文集》五卷,及《糖霜谱》、《碧鸡漫志》。 王灼诗,以《四部丛刊》三编影印宋乾道本《颐堂先生文集》爲底本,其中诗四卷。另从《永乐大典》辑得集外诗十九首,编爲第五卷。 查看更多>>

王灼的诗:

王灼的词:

 • 水调歌头

  长江飞鸟外,明月众星中。今来古往如此...

 • 渔家傲

  漠漠郊原荒宿草。黄花趁得秋风早。万里...

 • 醉花阴

  平生五色江淹笔。合占金闺籍。桃李满城...

 • 清平乐

  东风归早。已绿瀛洲草。紫殿红楼春正好...

 • 清平乐

  坠红飘絮。收拾春归去。长恨春归无觅处...

 • 点绛唇

  休惜馀春,试来把酒留春住。问春无语。...

 • 浣溪沙

  一样婵娟别样清。眼明初识董双成。香风...

 • 虞美人

  别来杨柳团轻絮。摆撼春风去。小园桃李...

 • 虞美人

  姚黄真是花中主。个个寻芳去。春光能有...

 • 菩萨蛮

  风柔日薄江村路。一鞭又逐春光去。胡蝶...

 • 王灼宋词全集>>

相关诗词: