cì yùn zhào dé lín xuě zhōng xī méi qiě xiǎng gān jiǔ sān shǒu qí sān
次韵赵德麟雪中惜梅且饷柑酒三首 其三 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 苏轼 (sū shì)

蹀躞娇黄不受鞿,东风暗与色香归。
偶逢白堕争春手,遣入王孙玉斝飞。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

dié xiè jiāo huáng bù shòu jī , dōng fēng àn yǔ sè xiāng guī 。
ǒu féng bái duò zhēng chūn shǒu , qiǎn rù wáng sūn yù jiǎ fēi 。

咏物 抒情

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
蹀躞娇黄的花朵不再受到束缚,轻盈地在春风中摇曳。东风暗自携带着色彩与芬芳的归来。
偶然遇到了白堇花与黄菊花竞相争春,它们被采摘后被送入王孙的玉斝中,翩翩起舞飞扬。总结:

这段古文描述了春天的美景和花朵的娇艳。蹀躞娇黄的花朵随着东风摇曳,带来了色彩与香气的归来。然后,作者偶然目睹了白堇花和黄菊花为争夺春天而竞相盛开,被采摘后送入王孙的玉斝中。整篇古文表现出春天的生机勃发和花朵的美丽绽放。

赏析:这首诗是苏轼创作的《次韵赵德麟雪中惜梅且饷柑酒》三首中的第三首,通过写梅花表达了作者对美好事物的珍惜和向往。
诗人以“蹀躞娇黄不受鞿”开篇,描绘了梅花娇黄娇嫩,不受束缚,自由自在地在春风中摇曳的景象,寓意着生命的顽强和自由奔放。接着描述“东风暗与色香归”,东风吹拂着梅花,将它们的色彩和芬芳带回了大自然,这里蕴含着梅花与自然的亲密联系。
后半句“偶逢白堕争春手,遣入王孙玉斝飞”表现了诗人对梅花之美的赞叹。诗人称“白堕”为“春手”,这种清白如雪的梅花竟然能与春天相抗衡,展现了其艳丽独特之处。而将梅花比作“玉斝”,更突显了其珍贵与高洁。整首诗以清新、高洁、娇嫩的梅花为主线,表达了对生命的热爱、对美好事物的追求以及对高尚品质的推崇。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到苏轼写的《次韵赵德麟雪中惜梅且饷柑酒三首》系列:

本文作者苏轼介绍:🔈

苏轼(一○三七~一一○一),字子瞻,一字和仲,自号东坡居士,眉山(今属四川)人。仁宗嘉佑二年(一○五七)进士。六年,试制科,授签书凤翔府节度判官厅事。英宗治平二年(一○六五),除判登闻鼓院,寻试馆职,除直史馆。三年,父洵卒,护丧归蜀。神宗熙宁二年(一○六九),服除,除判官告院兼判尚书祠部,权开封府推官。四年,通判杭州。历知密州、徐州。元丰二年(一○七九),移知湖州,乌台诗案狱起,贬黄州团练副使。四年,移汝州团练副使。八年春,得请常州居住,十月知登州。寻召除起居舍人。哲宗元佑元年(一○八六)迁中书舍人,改翰林学士。四年,知杭州。六年,除翰林学士承旨,寻知颍州。历知扬州、定州。绍圣元年(一○九四)... 查看更多>>

苏轼的诗:

苏轼的词:

 • 水龙吟

  古来云海茫茫,道山绛阙知何处。人间自...

 • 水龙吟

  楚山修竹如云,异材秀出千林表。龙须半...

 • 水龙吟

  似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍...

 • 水龙吟

  小舟横截春江,卧看翠壁红楼起。云间笑...

 • 满庭芳

  归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百...

 • 满庭芳

  香雕盘,寒生冰箸,画堂别是风光。主人...

 • 满庭芳

  蜗角虚名,蝇头微利,算来著甚乾忙。事...

 • 满庭芳

  三十三年,今谁存者,算只君与长江。凛...

 • 满庭芳

  三十三年,飘流江海,万里烟浪云帆。故...

 • 水调歌头

  落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我,新...

 • 苏轼宋词全集>>

相关诗词: