cì yùn zhū huì wēng shí méi kū méi
次韵朱晦翁十梅 枯梅 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王炎 (wáng yán)

虬根蚀土石,老干饱霜雪。
孙枝吐春妍,靳惜那忍折。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

qiú gēn shí tǔ shí , lǎo gān bǎo shuāng xuě 。
sūn zhī tǔ chūn yán , jìn xī nà rěn zhé 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

虬根咬食着土石,老干饱经风霜雪的洗礼。孙枝吐出春天的妍丽,靳枝却不舍得任意折断。
全诗表现了自然界中两种植物的不同生命状态。虬根和老干都经历了岁月的洗礼,它们强韧坚固,经受住了各种考验。而孙枝和靳枝则处于春天中的生长状态,孙枝吐出美丽的花朵,而靳枝却忍受着不忍心破坏它的繁荣。
全诗通过对自然界植物的描写,展现了生命的不同阶段和不同面貌,彰显了自然界的美妙和生命的坚韧。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王炎介绍:🔈

王炎(一一三八~一二一八),字晦叔,号双溪,婺源(今属江西)人。孝宗乾道五年(一一六九)进士,调崇阳县主簿。历绍兴府户曹参军,知临湘县。应辟入张栻江陵帅幕。淳熙十年(一一八三),爲潭州教授,迁通判临江军,并权知军。宁宗庆元初,召爲太学博士,三年(一一九七),迁秘书郎,实录院检讨,着作佐郎。五年,爲军器少监。以事出知饶州,未数月罢,闲居七年。开禧三年(一二○七),起知湖州,任满後引年告退。嘉定十一年卒,年八十一。有《双溪文集》等。《双溪集》各本卷次不一,以《四库全书》据明万历王孟达刻二十七卷本除有少量讳改外,编次文字最爲整饬。事见本集有关诗文,《新安文献志》卷六九有传。 王炎诗,以影印文渊阁《四... 查看更多>>

王炎的诗:

相关诗词:

次韵朱晦翁十梅 疏梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi shū méi)

朝代:宋    作者: 王炎

诗人自情亲,俗子极交浅。
所以疏着花,即之风韵远。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 赋梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi fù méi)

朝代:宋    作者: 王炎

岂无和靖诗,亦有广平赋。
多为花写真,终难尽佳处。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 岭梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi lǐng méi)

朝代:宋    作者: 王炎

北枝未春风,南枝先暖雪。
吹香只自怜,驿使音尘绝。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 野梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi yě méi)

朝代:宋    作者: 王炎

迥野殊寂寥,孤芳太清绝。
暗香疑有无,似亦畏攀折。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 早梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi zǎo méi)

朝代:宋    作者: 王炎

皎皎姑射仙,缟衣而黄里。
一别如许时,见之先失喜。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 寒梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi hán méi)

朝代:宋    作者: 王炎

花开有底急,迫此岁律残。
捷报春信来,不知冰雪寒。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 小梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi xiǎo méi)

朝代:宋    作者: 王炎

点缀鹤膝枝,无谓花萼小。
亦有鼎实存,相期春事了。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 江梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi jiāng méi)

朝代:宋    作者: 王炎

玉色不受垢,照影清江滨。
江雪岂不寒,枝头浑似春。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

次韵朱晦翁十梅 落梅 (cì yùn zhū huì wēng shí méi luò méi)

朝代:宋    作者: 王炎

幽人自爱花,花落恨岑寂。
岂悟化工意,褪花方着实。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。

用晦翁十梅诗韵酬张伯修孙子直 其二 (yòng huì wēng shí méi shī yùn chóu zhāng bǎi xiū sūn zi zhí qí èr)

朝代:宋    作者: 吴泳

柳丝不禁梳,桃毳不耐雪。
梅残剪春绡,永日霏不绝。

平平仄仄仄,仄仄仄平仄。
平平仄平平,仄仄仄仄仄。