cì yùn zhōu wèi zhī yòng nán xuān wén shuō chéng dōng méi shí lǐ jù wèi yùn liù yán qī shǒu qí yī
次韵周畏知用南轩闻说城东梅十里句为韵六言七首 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 许及之 (xǔ jí zhī)

湘西山亦既见,城东梅所未闻。
急须盍簪共赏,可惜委地余芬。

平平平仄仄仄,平平平仄仄○。
仄平仄平仄仄,仄仄仄仄平平。

xiāng xī shān yì jì jiàn , chéng dōng méi suǒ wèi wén 。
jí xū hé zān gòng shǎng , kě xī wěi dì yú fēn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

湘西的山我也曾见过,城东的梅却是我从未听闻过的。急需摘下花来共赏赏,可惜它们都被遗弃在地上,还余留着芬芳。
全诗写作者在湘西山地游玩时,发现了城东的一株梅花。虽然在湘西山地已经见过很多美景,但城东的这株梅花却是他从未听闻过的,非常稀奇。作者急于摘下来一同赏玩,可惜梅花已经凋谢落地,只剩下余香留在地上。这是一首抒发对美景的喜爱和短暂的遗憾之作。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到许及之写的《次韵周畏知用南轩闻说城东梅十里句为韵六言七首》系列:

本文作者许及之介绍:🔈

许及之(?~一二○九),字深甫,温州永嘉(今浙江温州)人。孝宗隆兴元年(一一六三)进士。淳熙七年(一一八○)知袁州分宜县(明正德《袁州府志》卷六)。以荐除诸军审计,迁宗正簿。十五年,爲拾遗。光宗受禅,除军器监、迁太常少卿,以言者罢。绍熙元年(一一九○)除淮南东路运判兼提刑,以事贬知庐州。召除大理少卿。宁宗即位,除吏部尚书兼给事中。以谄事韩侂胄,嘉泰二年(一二○二)拜参知政事,进知枢密院兼参政。韩败,降两官,泉州居住。嘉定二年卒。有文集三十卷及《涉斋课藁》九卷(《宋史·艺文志》),已佚。清四库馆臣据《永乐大典》所录许纶《涉斋集》,辑爲许纶《涉斋集》十八卷(按纶爲及之子,集中卷二有《纶子效靖节止酒... 查看更多>>

许及之的诗:

许及之的词:

相关诗词: