zài cì yùn zhào shuài jiàn jì sān shǒu qí èr
再次韵赵帅见寄三首 其二 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陈造 (chén zào)

前欢已悔东隅失,後约如前敢再违。
连夜扬州昔年梦,小梅清瘦杏花肥。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平仄平仄,仄平平仄仄平平。

qián huān yǐ huǐ dōng yú shī , hòu yuē rú qián gǎn zài wéi 。
lián yè yáng zhōu xī nián mèng , xiǎo méi qīng shòu xìng huā féi 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

我已经后悔失去了过去的欢愉,现在的承诺要像以前一样,敢于再次违背过去的誓言。
连夜扬州,梦回昔年,回忆起以前的情景。小梅清瘦,杏花盛开肥美。

总结:

这首诗讲述了诗人对过去欢乐的回忆和现在承诺的反思。他后悔失去了过去的快乐时光,却想要在未来坚守誓言,不再违背曾经的约定。在连夜的扬州,他回忆起昔日的梦幻情景,其中小梅娇美清瘦,而杏花则绽放着肥美的花朵。这首诗以简洁而富有意境的语言,表达了诗人对往昔时光的眷恋和对未来的坚定决心。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到陈造写的《再次韵赵帅见寄三首》系列:

本文作者陈造介绍:🔈

陈造(一一三三~一二○三),字唐卿,高邮(今属江苏)人。孝宗淳熙二年(一一七五)进士,调太平州繁昌尉。历平江府教授,知明州定海县,通判房州并权知州事。房州秩满,爲浙西路安抚司参议,改淮南西路安抚司参议。自以转辗州县幕僚,无补於世,置江湖乃宜,遂自号江湖长翁。宁宗嘉泰三年卒,年七十一。有《江湖长翁文集》四十卷,由子师文刊刻行世,陆游爲之序,已佚。明神宗万历四十六年(一六一八)仁和李之藻获抄本,与秦观集同刊于高邮。事见本集卷首自序及元申屠駉《宋故淮南夫子陈公墓志铭》。 陈造诗,以明李之藻刊本爲底本。校以影印文渊阁《四库全书》本(简称四库本)等。诗集外的作品另编一卷。 查看更多>>

陈造的诗:

陈造的词:

相关诗词: