cì yùn qián xùn shū fàn zhōu hóng qiáo
次韵钱逊叔泛舟虹桥 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 吕本中 (lǚ běn zhōng)

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。
舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖。
野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。
却讶探骊人不至,清樽画航倩分题。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

bàn gāo chūn zhǎng lǜ píng xī , èr yuè jiāng chéng cǎo sè qí 。
zhōu bǐ fú yóu qiān qǐng wài , □ tóng chì yàn yī zhī qī 。
yě qiáo liǔ xiàn xié fēng ruǎn , qū kǎn huā guāng xī zhào dī 。
què yà tàn lí rén bù zhì , qīng zūn huà háng qiàn fēn tí 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
春季水涨半个竹竿高,碧绿的水铺满溪面,二月临江之城草色都齐整鲜艳。
船儿好像蜉蝣一般渺小,浮在千顷的水面上,(□)与那些鷃雀挤在一枝树上休息。
野外的小桥上,柔软的垂柳丝被斜风吹拂,弯弯曲曲的栏杆下,被夕阳映照的晚霞低垂。
却令人惊讶的是探骊的人竟然没有到来,我们只好空倚着清酒,一起吟诗作画,把情思分散在题诗之中。 

斥鷃:即鷃雀,小鸟名。


赏析:
《次韵钱逊叔泛舟虹桥》这首诗是吕本中创作的。它以春天的江景为背景,描绘了一幅生动的画面。
这首诗以春天的江景为背景,描写了诗人与友人钱逊叔一同泛舟虹桥的景象。首节中,“半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐”描绘了江水涨溢,江岸的青草繁茂,春意盎然。诗人通过“半篙”和“涨绿平溪”等细节,展示了江水的悠悠流淌和大自然的生机盎然。
接下来的节奏中,诗人以“舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖”来比拟舟和飞鸟,强调了小舟在江水上的微小与飞鸟在枝上休息,形成了一种对自然界的思考与感慨。
第三节“野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低”则刻画了诗中的虹桥景象,江边的柳树在微风中婆娑摇曳,曲槛上的花光被夕阳照得低垂。这一景象呈现出宁静和优美的画面。
最后两句“却讶探骊人不至,清樽画航倩分题”表达了诗人的感慨,如此美景,探骊的人竟然没有来,他只好与友人一同畅饮,共赏江景,创作诗篇。 


扩展:

探骊,又叫“探骊得珠”。传说古代有个靠编织蒿草帘为生的人,其子入水,得千金之珠。他对儿子说:这种珠生在九重深渊的骊龙颔下。你一定是趁它睡着摘来的,如果骊龙当时醒过来,你就没命了。事见《庄子‧列御寇》。后以“探骊得珠”喻应试得第或吟诗作文能抓住关键。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者吕本中介绍:🔈

吕本中(一○八四~一一四五,据曾几《东莱先生诗集跋》、《建炎以来系年要录》卷一五四),字居仁,学者称东莱先生,开封(今属河南)人。幼以荫授承务郎。徽宗政和、宣和间,官济阴主簿、泰州士曹掾。宣和六年(一一二四),除枢密院编修。钦宗靖康元年(一一二六),迁职方员外郎。高宗绍兴六年(一一三六),召爲起居舍人,赐进士出身。八年,擢中书舍人,兼侍读,权直学士院。同年十月,因反对和议,罢职,提兴太平观。卒,谥文清。曾作《江西诗社宗派图》,後人亦将其附入江西诗派。有《东莱先生诗集》二十卷、《外集》三卷,及《紫微诗话》等。《宋史》卷三七六有传。 吕本中诗,前二十卷以宋乾道间沈度刻《东莱先生诗集》(《四部丛刊》... 查看更多>>

吕本中的诗:

吕本中的词:

相关诗词:

钱逊叔见示小诗次韵 其一 (qián xùn shū jiàn shì xiǎo shī cì yùn qí yī)

朝代:宋    作者: 韩驹

邂逅邗沟记昔年,知君跋马自湘川。
欲持斗酒洗泥滓,未办青铜三百钱。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

钱逊叔见示小诗次韵 其四 (qián xùn shū jiàn shì xiǎo shī cì yùn qí sì)

朝代:宋    作者: 韩驹

且复江西度岁年,会须投老剑南川。
日长一局枯棋罢,卧看儿童学意钱。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

钱逊叔见示小诗次韵 其二 (qián xùn shū jiàn shì xiǎo shī cì yùn qí èr)

朝代:宋    作者: 韩驹

卜筑相依约暮年,向来深驻汨罗川。
叩门忽送铜山句,知是赋诗人姓钱。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

钱逊叔见示小诗次韵 其三 (qián xùn shū jiàn shì xiǎo shī cì yùn qí sān)

朝代:宋    作者: 韩驹

堕絮飞花又一年,黄梅小雨暗平川。
莫言晚起家何事,日傍南池数绿钱。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

警示 咏物

次韵钱逊叔谢曾使君送酒 (cì yùn qián xùn shū xiè céng shǐ jūn sòng jiǔ)

朝代:宋    作者: 韩驹

谁怜定武故将军,醉舞狂歌老更真。
好事时分小槽酒,残樽也到白头人。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

次韵钱逊叔清江图後二首 其一 (cì yùn qián xùn shū qīng jiāng tú hòu èr shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 吕本中

公但一室坚坐,我方万里生还。
共作十年清梦,同寻五岭名山。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

次韵钱逊叔独鹤图三首 其一 (cì yùn qián xùn shū dú hè tú sān shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 吕本中

长颈竦身嬾不前,此宁有望更腾骞。
懿公爱尔非无意,要压曹人三百轩。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

次韵钱逊叔独鹤图三首 其二 (cì yùn qián xùn shū dú hè tú sān shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 吕本中

粉墨半销翎翅短,正如衰发不胜簮。
可怜少保功名悞,写此凌云意不堪。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

次韵钱逊叔独鹤图三首 其三 (cì yùn qián xùn shū dú hè tú sān shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 吕本中

眼明见此出笼鹤,似我北归辞瘴岚。
慎勿低头待收养,人间欣戚尽朝三。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。

次韵钱逊叔清江图後二首 其二 (cì yùn qián xùn shū qīng jiāng tú hòu èr shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 吕本中

作清江三两曲,胜大厦千万间。
若保此中安坐,不必中原遽还。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,平平仄平仄平平。