zhǎng xiàng sī
长相思 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 苏頲 (sū tǐng)

君不见天津桥下东流水,南望龙门北朝市。
杨柳青青宛地垂,桃红李白花参差。
花参差,柳堪结,此时忆君心断绝。

平仄仄平平平仄平平仄,平仄平平仄平仄。
平仄平平仄仄平,平平仄仄平○平。
平○平,仄平仄,仄平仄平平仄仄。

jūn bù jiàn tiān jīn qiáo xià dōng liú shuǐ , nán wàng lóng mén běi cháo shì 。
yáng liǔ qīng qīng wǎn dì chuí , táo hóng lǐ bái huā cēn cī 。
huā cēn cī , liǔ kān jié , cǐ shí yì jūn xīn duàn jué 。

动物

長相思

—— 蘇頲

君不見天津橋下東流水,南望龍門北朝市。
楊柳青青宛地垂,桃紅李白花參差。
花參差,柳堪結,此時憶君心斷絕。

平仄仄平平平仄平平仄,平仄平平仄平仄。
平仄平平仄仄平,平平仄仄平○平。
平○平,仄平仄,仄平仄平平仄仄。

jūn bù jiàn tiān jīn qiáo xià dōng liú shuǐ , nán wàng lóng mén běi cháo shì 。
yáng liǔ qīng qīng wǎn dì chuí , táo hóng lǐ bái huā cēn cī 。
huā cēn cī , liǔ kān jié , cǐ shí yì jūn xīn duàn jué 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
你是否看见,天津的桥下,东方的流水不停地流淌着,向南远望,龙门山耸立在北方,市区繁忙喧嚣。杨柳婆娑青翠婉约地垂下,桃花艳红,李花洁白,相互交错交织。花儿纷纷参差错落有致,柳枝宜人地结成一片。此刻,回忆起与你别离时,心情真是悲痛万分。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 13 首名为《长相思》的诗:

本文作者苏頲介绍:🔈

苏頲,字廷硕,瓌之子。幼敏悟,一览至千言,輙覆诵,擢进士第,调乌程尉,举贤良方正,历监察御史。神龙中,迁给事中、修文馆学士、中书舍人。明皇爱其文,由工部侍郎进紫微侍郎,知政事,与李乂对掌书命。帝曰:“前世李峤、苏味道,文擅当时,号苏李,今朕得頲及乂,何愧前人。”袭父封爵,号小许公。後罢爲益州长史,复入知吏部选事,卒,谥文宪。頲以文章显,与燕国公张说称望略等,世称燕许。集三十卷,今编诗二卷。 苏頲,字延硕,环之子。幼敏悟,一览至千言,辄覆诵,擢进士第,调乌程尉,举贤良方正,历监察御史,神龙中,迁给事中、修文馆学士、中书舍人,明皇爱其文,由工部侍郎进紫微侍郎,知政事,与李乂对掌书命,帝曰,前世... 查看更多>>

苏頲的诗:

相关诗词: