sù qiān suì ān tīng quán
宿千岁庵听泉 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘克庄 (liú kè zhuāng)

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。
骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。
变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。
君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

yīn ài ān qián yī mài quán , fú qīn lái cǐ jiè fáng mián 。
zhòu wén jiāng wèi xī dāng hù , jiǔ tīng fān yí wū shì chuán 。
biàn zuò nù shēng yóu zhuàng wěi , dī chéng xì diǎn gèng qīng yuán 。
jūn kàn xī rì lán tíng tiē , yì bǎ tuān liú tì guǎn xián 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

因为喜爱庵前的一股泉水,我带着被子来这里借宿。

刚听到泉声时,仿佛溪水就在门前;

听久了,反而怀疑屋子像船一样漂浮在水上。

泉水有时怒吼,声音依旧宏伟壮丽;

滴落成细小的水滴时,更显得清澈圆润。

你看看当年的兰亭集会的《兰亭序》中,他们也用湍急的流水声代替管弦之乐。

 

总结:

这首诗描写了诗人刘克庄在千岁庵借宿时听泉的感受。作者因为喜爱庵前那股清泉而前来借宿,初听泉声时,误以为溪水正流过门前,久而久之,竟然产生了屋子像船漂浮在水上的幻觉。泉水有时怒涛翻滚,声势浩大;有时又滴落成细小的水滴,声音清澈圆润。诗的最后,作者提到王羲之兰亭集会时写的《兰亭序》中用湍流代替管弦之乐,进一步强调了自然之声的美妙。这首诗表现了作者对自然景象的细腻观察和由此引发的深刻感悟。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者刘克庄介绍:🔈

刘克庄(一一八七~一二六九),初名灼,字潜夫,号後村,莆田(今属福建)人。宁宗嘉定二年(一二○九)以荫补将仕郎,初仕靖安主簿、真州录事。後游幕於江浙闽广等地。十二年监南岳庙。十七年知建阳县。以咏《落梅》诗得祸,闲废十年。理宗端平元年(一二三四)爲帅司参议官,二年除枢密院编修官,兼权侍右郎官,寻罢。淳佑六年(一二四六),以“文名久着,史学尤精”,赐同进士出身,除秘书少监,兼国史院编修官、实录院检讨官。七年出知漳州。八年迁福建提刑。景定三年(一二六二)权工部尚书、兼侍读,旋出知建宁府。五年因目疾以焕章阁学士致仕。度宗咸淳四年(一二六八)除龙图阁学士。五年卒,年八十三,谥文定。生前曾自编文集,林希逸... 查看更多>>

刘克庄的诗:

刘克庄的词:

相关诗词:

宿休庵用德功壁间韵赠陈道人 (sù xiū ān yòng dé gōng bì jiān yùn zèng chén dào rén)

朝代:宋    作者: 朱熹

暮入千峰里,寒栖一草庵。
室连丹竈煖,厨引石泉甘。
尘虑纷难到,神光暖内含。
非君有道气,孤绝讵能堪。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

宿蒋庵 (sù jiǎng ān)

朝代:宋    作者: 胡圭

松色耸寒青,云庵夜未扃。
行吟满林叶,坐听一僧经。
江獭鸣如鬼,山灯远似星。
自能消冷漠,不用酒盈瓶。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

南庵听琴 (nán ān tīng qín)

朝代:宋    作者: 韩淲

霜晴随意到南庵,近有溪流远看山。
小醉情怀听别鹤,数声清弄入幽闲。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

宿宁庵闻溪声 (sù níng ān wén xī shēng)

朝代:宋    作者: 王柏

清溪泻出瀑泉鸣,记得昌黎语不平。
要识中流多峙柱,故能千古振英声。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题思泉庵 (tí sī quán ān)

朝代:宋    作者: 王柏

一时人物久飞仙,诗竹和庵尽变迁。
尚有禅师风味在,野人门外汲寒泉。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

宿山庵 (sù shān ān)

朝代:宋    作者: 释文珦

绝顶一庵孤,悠悠清夜徂。
野僧寒出定,山鬼暗相呼。
泉落池应满,云深树欲无。
何年捐万事,来此共跏趺。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

和夜题玉泉寺 (hé yè tí yù quán sì)

朝代:唐    作者: 徐凝

岁岁云山玉泉寺,年年车马洛阳尘。
风清月冷水边宿,诗好官高能几人。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

琴泉 (qín quán)

朝代:宋    作者: 释文珦

子期不可作,伯牙终绝弦。
泠泠太古音,在此幽涧泉。
泉流如碧玉,老僧听不足。
後夜月明时,还向泉边宿。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

宿深上人院听远泉 (sù shēn shàng rén yuàn tīng yuǎn quán)

朝代:唐    作者: 李端

泉声宜远听,入夜对支公。
断续来方尽,潺湲咽又通。
何年出石下,几里在山中。
君问穷源处,禅心与此同。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

和何逢原南山八咏 涌泉庵 (hé hé féng yuán nán shān bā yǒng yǒng quán ān)

朝代:宋    作者: 何梦桂

一泓寒碧浸青天,夜静天虚月在泉。
洗耳莫听人世事,自弹流水和潺湲。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。