zá qū gē cí yáng liǔ zhī èr
杂曲歌辞 杨柳枝 二 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 刘禹锡 (liú yǔ xī)

南陌东城春早时,相逢何处不依依。
桃红李白皆夸好,须得垂杨相发辉。

平仄平平平仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

nán mò dōng chéng chūn zǎo shí , xiāng féng hé chù bù yī yī 。
táo hóng lǐ bái jiē kuā hǎo , xū dé chuí yáng xiāng fā huī 。

雜曲歌辭 楊柳枝 二

—— 劉禹錫

南陌東城春早時,相逢何處不依依。
桃紅李白皆誇好,須得垂楊相發輝。

平仄平平平仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。

nán mò dōng chéng chūn zǎo shí , xiāng féng hé chù bù yī yī 。
táo hóng lǐ bái jiē kuā hǎo , xū dé chuí yáng xiāng fā huī 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
南大街的东边,春天的早晨,我们相遇在哪里,彼此不舍离别。桃花和李花都被人们称赞得很好,但只有垂柳才能展现出独特的光辉。

赏析:
刘禹锡的《杨柳枝 二》描写了一个春天的场景,表现了诗人与他人相逢的情景。这首诗具有浓厚的春意和抒发情感的特点。
诗中的“南陌东城春早时”一句,描绘了一个春天的早晨,城市的南陌上春光明媚,充满生机。而“相逢何处不依依”则表现了诗人对于与他人相见的渴望和依恋,这种情感充满了温暖和亲近之情。
接下来的两句“桃红李白皆夸好,须得垂杨相发辉”则将注意力转向了自然界的景色。诗人赞美了桃花和李花的美丽,但更强调了垂柳的独特魅力,似乎在暗示与他人相逢时,像垂柳一样可以散发出特别的光彩。
整首诗以简洁明快的语言表达了春天的美好和人际交往的温暖,充满了诗人对生活的热爱和向往。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到刘禹锡写的《杂曲歌辞 杨柳枝》系列:

还为您找到作者刘禹锡写的 1 首名为《杂曲歌辞 杨柳枝 二》的诗:

还为您找到 13 首名为《杂曲歌辞 杨柳枝 二》的诗:

本文作者刘禹锡介绍:🔈

刘禹锡,字梦得,彭城人。贞元九年,擢进士第。登博学宏词科,从事淮南幕府,入爲监察御史。王叔文用事,引入禁中,与之图议,言无不从。转屯田员外郎,判度支盐铁案。叔文败,坐贬连州刺史,在道贬朗州司马,落魄不自聊。吐词多讽托幽远,蛮俗好巫。尝依骚人之旨,倚其声作《竹枝词》十余篇,武陵谿洞悉歌之。居十年,召还。将置之郎署,以作《玄都观看花》诗涉讥忿,执政不悦,复出刺播州。裴度以母老爲言,改连州,徙夔、和二州。久之,徵入爲主客郎中,又以作《重游玄都观》诗,出分司东都,度仍荐爲礼部郎中,集贤直学士。度罢,出刺苏州,徙汝、同二州,迁太子宾客分司。禹锡素善诗,晚节尤精,不幸坐废,偃蹇寡所合,乃以文章自适,与白居... 查看更多>>

刘禹锡的诗:

相关诗词: