yú měi rén
虞美人 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 徐钧 (xú jūn)

帐下悲歌势已孤,美人忠愤慨捐躯。
山河莫道全归汉,墓草青青尚姓虞。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

zhàng xià bēi gē shì yǐ gū , měi rén zhōng fèn kǎi juān qū 。
shān hé mò dào quán guī hàn , mù cǎo qīng qīng shàng xìng yú 。

虞美人

—— 徐鈞

帳下悲歌勢已孤,美人忠憤慨捐軀。
山河莫道全歸漢,墓草青青尚姓虞。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

zhàng xià bēi gē shì yǐ gū , měi rén zhōng fèn kǎi juān qū 。
shān hé mò dào quán guī hàn , mù cǎo qīng qīng shàng xìng yú 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

帐下的悲歌显得无比凄凉,美人忠诚而愤怒,毅然捐弃了生命。
虽然山河不复属于汉家,但墓草依然郁郁葱葱,仍然属于姓虞的人。

总结:

诗中表达了美人忠诚的精神和无畏的牺牲,同时也体现了国家的衰败和沦陷,以及个人英名的坚持。通过墓草青青的描写,表现了美人的忠诚永存,不受时光影响。整首诗以古代忠贞之情为主题,融合了个人情感和国家命运的交织,表达了作者对忠诚精神的推崇。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 6 首名为《虞美人》的诗:

本文作者徐钧介绍:🔈

徐钧,字秉国,号见心,兰溪(今属浙江)人。以父荫爲定远尉。宋亡不仕,金履祥尝延以教授诸子。精于史学,曾据《资治通鉴》所记事实,爲史咏一千五百三十首。今存《史咏集》二卷,五代部分已佚失。事见本集附许谦、黄溍、张枢序,清光绪《兰谿县志》卷五有传。 徐钧诗,以《宛委别藏·史咏集》爲底本,校以《续金华丛书》本(简称金华本)。 查看更多>>

徐钧的诗:

 • 威烈王

  大柄潜移势可忧,朝纲未正况诸侯。时人...

 • 安王

  名器君司戒妄求,幸门一启国深忧。请看...

 • 烈王

  齐为沽名特觐王,当时国势岂真强。计来...

 • 显王

  国微地蹙政无纲,其奈嬴秦势日强。遣胙...

 • 三晋

  二百年余主夏盟,尊攘事业古无伦。若非...

 • 魏文侯

  闻道西河久服从,陶成国治蔼文风。政缘...

 • 韩昭侯

  敝袴囊中犹惜予,高门旱後忽兴工。如何...

 • 齐威王

  赏罚严明国富强,独能仗义一朝王。周纲...

 • 魏惠王

  鞅已归秦膑入齐,有才不用孰持危。後来...

 • 赵武灵王

  宗周削弱列侯强,僭拟谁知有陛堂。独有...

 • 徐钧诗全集>>

相关诗词: