tí chén yì fǔ jiā bì
题陈毅甫家壁 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 戴复古 (dài fù gǔ)

朱门金叵罗,九醖葡萄春。
酌贵不酌贱,酌富不酌贫。
君家破茅屋,飘摇河水滨。
中有一樽渌,醉尽天下人。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

zhū mén jīn pǒ luó , jiǔ yùn pú táo chūn 。
zhuó guì bù zhuó jiàn , zhuó fù bù zhuó pín 。
jūn jiā pò máo wū , piāo yáo hé shuǐ bīn 。
zhōng yǒu yī zūn lù , zuì jìn tiān xià rén 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

朱门豪华富丽,九醖葡萄绽放春光。
无论是饮贵价的酒,还是不计价的廉酒,皆可畅饮。
尽管君家的屋舍是茅草搭建的简陋小屋,但却坐落在飘摇不定的河水边。
其中有一瓶醇美的美酒,醉倒了世间的所有人。

总结:

诗中描述了一个富丽堂皇的府邸,以及春日盛开的葡萄花。无论是贵价酒还是廉价酒,都可以尽情享受。尽管府邸并不华贵,但依然在飘摇的河畔矗立。其中的一瓶美酒足以让人沉醉其中。这首诗描绘了奢华和朴实的对比,以及美酒的陶醉之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者戴复古介绍:🔈

戴复古(一一六七~?)(生年据本集卷四《新年自唱自和》“淳佑四年春……七十八岁叟”推算),字式之,黄岩(今属浙江)人,居南塘石屏山,因号石屏。敏子。少孤,笃志於诗,从林宪、徐似道游,又登陆游之门。後以诗游江湖间几五十年,仅於理宗绍定五年(一二三二)爲邵武教授(明嘉靖《邵武府志》卷四)。年近八十,始由其子琦自镇江迎还,又数年後卒(《台州外书》卷四)。其诗由友人赵汝谠选爲《石屏小集》,袁甫选爲《续集》,萧泰来选爲《第三稿》,李贾、姚镛选爲《第四稿》(清光绪《台州府志》卷四五《经籍考》一二)。又有《石屏新语》一卷(《台州外书》卷六)。今存《石屏诗集》十卷、《石屏词》一卷。明嘉靖《太平县志》卷六、万历... 查看更多>>

戴复古的诗:

戴复古的词:

相关诗词:

昌甫寄徐崇甫书并崇甫寄渠诗及渠兄弟和章因次其韵呈昌甫 (chāng fǔ jì xú chóng fǔ shū bìng chóng fǔ jì qú shī jí qú xiōng dì hé zhāng yīn cì qí yùn chéng chāng fǔ)

朝代:宋    作者: 陈文蔚

念作章泉去,川流日夜东。
一身长是客,双鬓已成翁。
霁想濂溪月,和思柳下风。
平安毅斋信,多谢为流通。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

次韵徐秀才十首 其五 (cì yùn xú xiù cái shí shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 陈造

毅毅挂榻翁,孺子来如家。
长安聚蚊儿,车马纷嚣譁。
裔孙会两穷,韶顔映苍华。
长啸叙孔李,惊翻篱角鸦。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

寄题俞伯南所居 毅斋 (jì tí yú bǎi nán suǒ jū yì zhāi)

朝代:宋    作者: 陈文蔚

器重或可胜,道远畴能至。
勉效既竭回,羞称愿息赐。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

书山壁 (shū shān bì)

朝代:宋    作者: 刘克庄

斸地栽林自起坟,一灯精舍疏玄文。
诗成莫洒酒家壁,题徧青山题白云。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

洪泽馆壁见故礼部尚书题诗 (hóng zé guǎn bì jiàn gù lǐ bù shàng shū tí shī)

朝代:唐    作者: 皇甫冉

底事洪泽壁,空留黄绢词。
年年淮水上,行客不胜悲。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

抒情 咏物

题东家壁 (tí dōng jiā bì)

朝代:宋    作者: 陈与义

斜阳步屧过东家,便置清樽不煮茶。
高柳光阴初罢絮,嫩凫毛羽欲成花。
群公天上分时栋,闲客江边管物华。
醉里吟诗空跌宕,借君素壁落栖鸦。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

题昌甫所得陆待制手书次韵昌甫之题句 (tí chāng fǔ suǒ de lù dài zhì shǒu shū cì yùn chāng fǔ zhī tí jù)

朝代:宋    作者: 韩淲

放翁遗墨几何年,云遶秋山月满川。
摸索空惊久零落,追思犹恨少留连。
贞元人事诚如梦,正始文风信若仙。
江海凄凉易陈迹,山阴茅宇贺家船。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

题陈令壁 (tí chén lìng bì)

朝代:宋    作者: 杨杰

地胜江山国,风清令尹家。
酒阑寒食夜,月上海棠花。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

关岭旅邸观林同季野去秋题壁 (guān lǐng lǚ dǐ guān lín tóng jì yě qù qiū tí bì)

朝代:宋    作者: 王十朋

去岁还家秋正杪,今年行役暑初残。
同行壁上留题处,特下篮舆子细看。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。

题玄武禅师屋壁 (tí xuán wǔ chán shī wū bì)

朝代:唐    作者: 杜甫

何年顾虎头,满壁画瀛州。
赤日石林气,青天江海流。
锡飞常近鹤,桮度不惊鸥。
似得庐山路,真随惠远游。

平平平仄平,仄仄仄平平。
仄仄仄仄仄,仄仄仄仄平。
平平仄平仄,平平平仄平。
○仄仄平仄,仄仄平仄平。