mǎn jiāng hóng
满江红 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 戴复古 (dài fù gǔ)

赤壁矶头,一番过、一番怀古。
想当时、周郎年少,气吞区宇。
万骑临江貔虎噪,千艘列炬鱼龙怒。
卷长波、一鼓困曹瞒,今如许。
江上渡,江边路。
形胜地,兴亡处。
览遗踪,胜读史书言语。
几度东风吹世换,千年往事随潮去。
问道傍、杨柳为谁春,摇金缕。

chì bì jī tóu , yī fān guò 、 yī fān huái gǔ 。
xiǎng dāng shí 、 zhōu láng nián shào , qì tūn qū yǔ 。
wàn qí lín jiāng pí hǔ zào , qiān sōu liè jù yú lóng nù 。
juàn cháng bō 、 yī gǔ kùn cáo mán , jīn rú xǔ 。
jiāng shàng dù , jiāng biān lù 。
xíng shèng dì , xīng wáng chù 。
lǎn yí zōng , shèng dú shǐ shū yán yǔ 。
jǐ dù dōng fēng chuī shì huàn , qiān nián wǎng shì suí cháo qù 。
wèn dào bàng 、 yáng liǔ wèi shuí chūn , yáo jīn lǚ 。

豪迈 怀古 感伤

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
每经过一次赤壁矶就引发一次怀古心绪。想当年,周瑜意气风发,一心吞并环宇。万骑临江,鼓声震天;在千艘列炬的拼搏中,那些潜居江中的鱼龙因为受到战火的影响都变得怒不可遏。水面上卷起了长长的火龙,在鼓角声中,孙刘联军围困住了曹操。现在又怎样呢?
江上渡口,江边小路,全是地形险要的战略要地,是当年众雄生死争斗的地方。今天我在此凭吊古迹,自己得到的深切感受,胜过读历史书籍。东风吹,光景移,已经改朝换代无数次了,历史的往事随江潮而i折。问道旁的杨柳年年为谁而春,为谁摇动金黄的枝条。

注释:
⑴赤壁矶:即黄州赤壁。
⑵周郎:指赤壁大战吴蜀联军的统帅周瑜。
⑶区宇:即寰(huán)宇,宇宙。
⑷万骑:借指孙刘联军。
⑸貅(xiū)虎:猛兽,指军队,勇士。
⑹列炬(jù):猛烈的火炬。列,同烈,火势猛。
⑺鱼龙怒:潜蛰在深水中的鱼龙类水族因受到战火威胁而怒。这是侧面写战争场面的惊心动魄。
⑻卷长波:水面上卷起了长长的火龙。
⑼曹瞒(mán):指曹操,曹操小名叫阿瞒。
⑽今如许:如今又怎么样呢
⑾形胜地:地形险要的战略要地。
⑿兴亡处:当年众雄生死争斗的地方。
⒀傍:同旁。
⒁春:春色,此用如动词。
⒂金缕(lǚ):指嫩黄色的柳条。化用白居易《杨柳枝词》:“一树春风千万枝,嫩于金色软于丝。”


鉴赏:

  这首词,风格豪迈,苍劲有力,在自然朴素的描写中,不时有浓重之笔与用力之笔出现,平淡之中见奇伟。清人纪昀十分欣赏这首词,觉得它的豪壮之气并不逊于苏东坡。

  上片开头说“赤壁矶头,一番过、一番怀古。”与苏轼的“大江东去,浪淘尽千古风流人物”相比,复古词显得起势平淡,远不如苏词的气势雄伟;但戴词以朴素的叙述入题,倒也显得自然轻快。苏词中的周瑜形象,着墨较多,形象较鲜明;复古词写周郎,仅写他“气吞区宇”的英雄气概,别是一种写法。对赤壁大战场面的描绘,苏轼仅有“谈笑间、樯橹灰飞烟灭”一句;复古词则用浓墨重采,极力渲染气氛,艺术地再现这一惊心动魂的大战。“万骑临江貔虎噪,千艘列炬鱼龙怒”两句,用精工的对偶句,把战争的场面表现得淋漓尽致,生动、贴切地描绘出吴蜀联军的高昂士气,写出了火攻曹军时的翻江倒海之势。“貔虎”本指猛兽,比喻勇猛的军队。“鱼龙”指潜蛰江中的水族动物,杜甫《秋兴》诗有“鱼龙寂寞秋江冷”之句,在千艘列炬的大拼搏中,那些潜居江中的鱼龙,再也不会感到孤独,它们因为受到战火的威胁而感到怒不可当了。“卷长波、一鼓困曹瞒”句,刻画出波澜壮阔的中流水战,气势磅礴,与“谈笑间、樯橹灰飞烟灭”有异曲同工之妙,传神地描绘出曹军崩溃之快,周瑜取胜之速。词写到这里,陡然转折,用“今如许”三字提出问题:现在又怎样呢?这转折一问,问得很好,感慨苍茫,意味深厚。南渡之后,国势一日不如一日,复古将大半生目击心伤的国事,全含在这一问句中。

  下片“江上渡,江边路。形胜地,兴亡处”数句,写赤壁矶附近的山川形胜,迫怀赤壁之战的遗迹。词人认为建安十三年发生在这里的一次战斗,是两军决定存亡的一次战斗。如今看到这些遗迹,自己得到的深切感受,真胜过读历史书籍。下面又将话题一转,抒写词人忧国伤时的感慨:“几度春风吹世换,千年往事随潮去”。东风吹,光景移,由三国至今,改朝换代的事已经发生不只一次了,历史的往事已经随江潮而逝去,这是历史的规律。千古风流人物,也随着滚滚东流的长江而流逝了,现在又有谁能收拾祖国残破的山河啊!下片的结穴处,词人向道旁杨柳发问:问道旁杨柳在为谁生春,为谁摇动金色的柳条。言下之意是,由于自己感时伤世,面对“春风杨柳万千条”的美景,再也无心观赏了。这与杜甫的《哀江头》“江头宫殿锁千门,细柳新蒲为谁绿”以及姜夔《扬州慢》结穴处的“念桥边红药,年年知为谁生”是同一种手法,都是以无心观赏美景来抒写作者的时代感伤。

  当然,苏轼是宋代一代词坛巨匠,后人再写《赤壁怀古》,要想获得读者的赞许,的确有些困难,戴复古写这阕词,也难免有望洋生叹的感觉。


创作背景:

  《满江红·赤壁怀古》写于1219年左右(宋宁宗嘉定十二年),作者这时正在鄂州、黄州一带漫游,黄城州外有赤壁矾,又名赤鼻矾,传说是三国战场,词人过此,也难免不发思古之念,故写了这篇赤壁怀古。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者戴复古写的 1 首名为《满江红》的词:

本文作者戴复古介绍:🔈

--(1167-?)字式之,号石屏,台州黄岩(今属浙江)人。以诗鸣江湖间,为江湖诗人之重要作家。有《石屏诗集》、《石屏词》。主要作品有:满江红(赤壁矶头) 查看更多>>

戴复古的词:

词牌名「满江红」介绍:🔈

满江红,调名来源说法不一。一说调名咏水草。满江红是一种生长在水田或池塘中的小型浮水植物。秋冬时节,它的叶内含有很多花青素,群体呈现一片红色,所以叫作满江红。 此调为双调93字,前阕4仄韵,后阙5仄韵,前阕5、6句、后阕7、8句要对仗。后阕3字4字也可对仗。

其中最著名的一首为宋朝名将岳飞所作;但是亦有不少人如余嘉锡和夏承焘等怀疑作者另有其人,因明朝初未有此词流行及贺兰山当时在西夏境内[1]。而宋辽金史专家邓广铭与王曾瑜、李安等则考据岳飞确有作《满江红》。王克等人认为词中贺兰山指河北西路磁州贺兰山,正于对金战场。

词牌格式

中仄平平,平中仄、中平中仄。中中仄、中平平仄,仄平中仄。 中仄中平平仄仄,中平中仄平平仄。仄中平、中仄仄平平,平平仄。

中中仄,平中仄。平仄仄,平平仄。仄平平中仄,仄平平仄。 中仄中平平仄仄,中平中仄平平仄。仄中平、中仄仄平平,平平仄。

韵脚 : 整体为全押仄声韵

例词:

岳飞

满江红·写怀
怒发冲冠,凭栏处,潇潇雨歇。抬望眼、仰天长啸,壮怀激烈。
三十功名尘与土,八千里路云和月。莫等闲、白了少年头,空悲切。
靖康耻,犹未雪。臣子恨,何时灭?驾长车,踏破贺兰山缺。
壮志饥飧胡虏肉,笑谈渴饮匈奴血。待从头,收拾旧山河,朝天阙。

满江红·登黄鹤楼有感
遥望中原,荒烟外、许多城郭。想当年、花遮柳护,凤楼龙阁。
万岁山前珠翠绕,篷壶殿里笙歌作。到而今、铁骑满郊畿,风尘恶。
兵安在?膏锋锷。民安在?填沟壑。叹江山如故,千村寥落。
何日请缨提锐旅,一鞭直渡清河洛。却归来、再续汉阳游,骑黄鹤。


韩世忠

满江红·万里长江
万里长江,淘不尽、壮怀秋色。漫说道、秦宫汉帐,瑶台银阙。
长剑倚天氛雾外,宝弓挂日烟尘侧。向星辰、拍袖整乾坤,难消歇。
龙虎啸,风云泣。千古恨,凭谁说。对山河耿耿,泪沾襟血。
汴水夜吹羌笛管,鸾舆步老辽阳月。把唾壶敲碎问蟾蜍,圆何缺。

文天祥

满江红·代王夫人作
试问琵琶,胡沙外怎生风色。最苦是,姚黄一朵,移根仙阙。
王母欢阑琼宴罢,仙人泪满金盘侧。听行宫,半夜雨淋铃,声声歇。
彩云散,香尘灭。铜驼恨,那堪说!想男儿慷慨,嚼穿龈血。
回首昭阳辞落日,伤心铜雀迎秋月。算妾身,不愿似天家,金瓯缺。

相关诗词: