lǎo jiàng yī shǒu
老将一首 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘克庄 (liú kè zhuāng)

昨解兵符归故里,耳听边事几番新。
偶逢戏下来犹识,欲说辽阳记不真。
儿觅宝刀偏爱惜,奴吹芦管辄悲辛。
夜寒忽作关山梦,万一君王起旧人。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

zuó jiě bīng fú guī gù lǐ , ěr tīng biān shì jǐ fān xīn 。
ǒu féng xì xià lái yóu shí , yù shuō liáo yáng jì bù zhēn 。
ér mì bǎo dāo piān ài xī , nú chuī lú guǎn zhé bēi xīn 。
yè hán hū zuò guān shān mèng , wàn yī jūn wáng qǐ jiù rén 。

老將一首

—— 劉克莊

昨解兵符歸故里,耳聽邊事幾番新。
偶逢戲下來猶識,欲說遼陽記不真。
兒覓寶刀偏愛惜,奴吹蘆管輒悲辛。
夜寒忽作關山夢,萬一君王起舊人。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

zuó jiě bīng fú guī gù lǐ , ěr tīng biān shì jǐ fān xīn 。
ǒu féng xì xià lái yóu shí , yù shuō liáo yáng jì bù zhēn 。
ér mì bǎo dāo piān ài xī , nú chuī lú guǎn zhé bēi xīn 。
yè hán hū zuò guān shān mèng , wàn yī jūn wáng qǐ jiù rén 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
之前解下兵符回到故乡;耳边听到边疆的事情已几番变化。
偶然遇见部下来仍能认得出来;想聊以前一起在辽阳的事,却已经记不太清了。
儿子寻找宝刀情有独钟,听到女子吹奏芦笳总是带着悲伤辛酸。
寒冷的夜晚忽然做梦梦到在关山的情景,恐怕万一君王起用旧人。 
 

戏下:部下。

兵符 :古代调兵遣将用的凭证。

辽阳:今辽宁辽阳。


总结:
一名老将回到故乡,听到曾经征的战边地的消息已几番变化;偶尔遇见旧部,想聊聊往事却因年老已经记不太清;儿子珍爱的宝刀,女子吹奏悲凉曲的胡笳,这些都让他勾起往事;夜寒偶尔会梦到关山,或许君王会重用旧人。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者刘克庄介绍:🔈

刘克庄(一一八七~一二六九),初名灼,字潜夫,号後村,莆田(今属福建)人。宁宗嘉定二年(一二○九)以荫补将仕郎,初仕靖安主簿、真州录事。後游幕於江浙闽广等地。十二年监南岳庙。十七年知建阳县。以咏《落梅》诗得祸,闲废十年。理宗端平元年(一二三四)爲帅司参议官,二年除枢密院编修官,兼权侍右郎官,寻罢。淳佑六年(一二四六),以“文名久着,史学尤精”,赐同进士出身,除秘书少监,兼国史院编修官、实录院检讨官。七年出知漳州。八年迁福建提刑。景定三年(一二六二)权工部尚书、兼侍读,旋出知建宁府。五年因目疾以焕章阁学士致仕。度宗咸淳四年(一二六八)除龙图阁学士。五年卒,年八十三,谥文定。生前曾自编文集,林希逸... 查看更多>>

刘克庄的诗:

刘克庄的词:

相关诗词:

岩畔春将老四首 其四 (yán pàn chūn jiāng lǎo sì shǒu qí sì)

朝代:宋    作者: 释守卓

岩畔春将老,憨痴兴转多。
时时逢野老,共唱哩棱罗。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岩畔春将老四首 其三 (yán pàn chūn jiāng lǎo sì shǒu qí sān)

朝代:宋    作者: 释守卓

岩畔春将老,阶前碧草深。
浏阳好风骨,一句有知音。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岩畔春将老四首 其一 (yán pàn chūn jiāng lǎo sì shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 释守卓

岩畔春将老,香风匝地生。
囊藏无底鉢,高卧笑毗城。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

岩畔春将老四首 其二 (yán pàn chūn jiāng lǎo sì shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 释守卓

岩畔春将老,残花自点苔。
牛头峰下客,曾见祖师来。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

杂咏一百首 李广 (zá yǒng yī bǎi shǒu lǐ guǎng)

朝代:宋    作者: 刘克庄

飞将无时命,庸奴有战勳。
谁怜老卫尉,身属大将军。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

偈一首 (jì yī shǒu)

朝代:宋    作者: 张商英

五老机缘共一方,神锋各向袖中藏。
明朝老将登坛看,便请横矛战一场。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

山居老将 (shān jū lǎo jiàng)

朝代:宋    作者: 李龏

腰间宝剑七星文,不下青山老白云。
门外碧潭春洗马,镇南人忆杜将军。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

颂古三十六首 其三五 (sòng gǔ sān shí liù shǒu qí sān wǔ)

朝代:宋    作者: 释惟一

将锄打地自抛屙,怎柰熏天臭气何。
老倒蘖山禁不得,却将伊顶再三摩。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

新秋以窗里人将老门前树欲秋为韵作小诗十首 其四 (xīn qiū yǐ chuāng lǐ rén jiāng lǎo mén qián shù yù qiū wèi yùn zuò xiǎo shī shí shǒu qí sì)

朝代:宋    作者: 陆游

野艇千钱买,明当泛渺茫。
但能容一榼,家具不须将。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

寄冯大辩二首 其二 (jì féng dà biàn èr shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 饶节

须髯如戟老将军,未试平生剑有神。
圣世清明疑不用,且将方术济时人。

仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平平仄仄平平。
仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。