jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng sì
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 四 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

巍巍睿业广,赫赫圣基隆。
菲德承先顾,祯符萃眇躬。
铭开武岩侧,图荐洛川中。
微诚讵幽感,景命忽昭融。
有怀慙紫极,无以谢玄穹。

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
○仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,平仄仄平○。
平平仄平仄,仄仄仄○平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

wēi wēi ruì yè guǎng , hè hè shèng jī lóng 。
fēi dé chéng xiān gù , zhēn fú cuì miǎo gōng 。
míng kāi wǔ yán cè , tú jiàn luò chuān zhōng 。
wēi chéng jù yōu gǎn , jǐng mìng hū zhāo róng 。
yǒu huái cán zǐ jí , wú yǐ xiè xuán qióng 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 四

—— 不詳

巍巍睿業廣,赫赫聖基隆。
菲德承先顧,禎符萃眇躬。
銘開武巖側,圖薦洛川中。
微誠詎幽感,景命忽昭融。
有懷慙紫極,無以謝玄穹。

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
○仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,平仄仄平○。
平平仄平仄,仄仄仄○平。
仄平平仄仄,平仄仄平平。

wēi wēi ruì yè guǎng , hè hè shèng jī lóng 。
fēi dé chéng xiān gù , zhēn fú cuì miǎo gōng 。
míng kāi wǔ yán cè , tú jiàn luò chuān zhōng 。
wēi chéng jù yōu gǎn , jǐng mìng hū zhāo róng 。
yǒu huái cán zǐ jí , wú yǐ xiè xuán qióng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
巍巍广阔的智慧之业,崇高辉煌的基石。
菲德承袭前贤之智慧,尽心顾及后辈。
铭刻于武岩之侧,图谋着洛川的中心。
微薄之诚如何能感动深邃之心灵,景命忽然间变得明亮而融洽。
心怀愧疚,深感自己的渺小,却无以表达对宇宙之壮丽的谢意。

这首《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 四》古诗描绘了庄严肃穆的场景,表达了对上天神明的虔诚敬仰之情。以下是对这首诗的赏析:
这首古诗表达了对伟大的皇帝以及神明的崇敬之情。首句"巍巍睿业广,赫赫圣基隆"中,"巍巍"和"赫赫"两个词语强调了皇帝的伟大和崇高地位,"睿业广"和"圣基隆"则突显了皇帝的聪明才智和圣德。
接下来的句子中,诗人表达了自己作为臣子的忠诚和虔诚,"菲德承先顾,祯符萃眇躬"表明了他愿意继承前人的美德和祝福,"铭开武岩侧,图荐洛川中"则反映了他参与庙会的虔诚之心。
在后半部分,诗人表达了对神明的感激之情,认为自己微薄的诚意也能感动上天,"微诚讵幽感,景命忽昭融"中体现了这种情感。最后两句"有怀慙紫极,无以谢玄穹"表达了诗人对上天神明的感恩之情,无法以言语来表达对神明的感激之情。
标签:
- 咏德:表达对皇帝的崇敬和赞美。
- 祈愿:表达对神明的虔诚祈愿和感激之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: