jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng shí yī
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 十一 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

礼终肆类,乐阕九成。
仰惟明德,敢荐非馨。
顾慙菲奠,久驻云軿。
瞻荷灵泽,悚恋兼盈。

仄平仄仄,仄仄仄平。
仄平平仄,仄仄平平。
仄平○仄,仄仄平平。
平○平仄,仄仄○平。

lǐ zhōng sì lèi , lè què jiǔ chéng 。
yǎng wéi míng dé , gǎn jiàn fēi xīn 。
gù cán fēi diàn , jiǔ zhù yún píng 。
zhān hé líng zé , sǒng liàn jiān yíng 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 十一

—— 不詳

禮終肆類,樂闋九成。
仰惟明德,敢薦非馨。
顧慙菲奠,久駐雲軿。
瞻荷靈澤,悚戀兼盈。

仄平仄仄,仄仄仄平。
仄平平仄,仄仄平平。
仄平○仄,仄仄平平。
平○平仄,仄仄○平。

lǐ zhōng sì lèi , lè què jiǔ chéng 。
yǎng wéi míng dé , gǎn jiàn fēi xīn 。
gù cán fēi diàn , jiǔ zhù yún píng 。
zhān hé líng zé , sǒng liàn jiān yíng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
礼节分为四种类别,乐曲有九个段落。我仰慕着高尚的德行,敢于奉上这些不够完美的香气。我顾虑自己所献的祭奠太过卑微,但长久以来一直依然虔诚地敬奉。我仰视莲花般圣洁的灵泽,惊叹地沉醉其中且感受到满溢的喜悦。

赏析:
这首诗《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 十一》是一首表达对皇帝武后举行盛大祭典的歌辞,以祭祀仪式为背景,赞美了皇帝的明德和功绩,表达了虔诚的敬意。
首先,诗人表达了祭祀典礼的庄严和隆重。他描述了祭祀已经进行到礼仪的四分之一,乐曲的九成,这种场面令人肃然起敬。这种描写使读者感受到祭祀的盛大和神圣。
其次,诗人通过“仰惟明德”一句,表达了对皇帝明德的崇敬之情。皇帝的高尚品德和杰出功绩使他值得受到如此盛大的祭祀,这也体现了中国古代帝王的崇高地位。
接着,诗人谦逊地提到自己的奠祭之物“菲奠”,并表示自己的奉献是微薄的。这种自谦的态度凸显了对神明的敬畏和虔诚,同时也彰显了中国传统文化中的谦卑美德。
最后,诗人用“瞻荷灵泽”和“悚恋兼盈”来表达自己对神灵的景仰和感慨。他仰望着神灵赐予的恩泽,同时也深感自己的虔诚之情充盈心头,这种内心的感慨贯穿全诗,为整首诗增添了情感色彩。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: