jiāo miào gē cí wǔ hòu dà xiǎng hào tiān yuè zhāng wǔ
郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 五 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 不详 (bù xiáng)

朝坛雾卷,曙岭烟沈。
爰设筐币,式表诚心。
筵辉丽璧,乐畅和音。
仰惟灵鉴,俯察翘襟。

平平仄仄,仄仄平○。
平仄平仄,仄仄平平。
平平仄仄,仄仄○平。
仄平平○,仄仄平平。

cháo tán wù juàn , shǔ lǐng yān shěn 。
yuán shè kuāng bì , shì biǎo chéng xīn 。
yán huī lì bì , lè chàng hé yīn 。
yǎng wéi líng jiàn , fǔ chá qiào jīn 。

郊廟歌辭 武后大享昊天樂章 五

—— 不詳

朝壇霧卷,曙嶺煙沈。
爰設筐幣,式表誠心。
筵輝麗璧,樂暢和音。
仰惟靈鑒,俯察翹襟。

平平仄仄,仄仄平○。
平仄平仄,仄仄平平。
平平仄仄,仄仄○平。
仄平平○,仄仄平平。

cháo tán wù juàn , shǔ lǐng yān shěn 。
yuán shè kuāng bì , shì biǎo chéng xīn 。
yán huī lì bì , lè chàng hé yīn 。
yǎng wéi líng jiàn , fǔ chá qiào jīn 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
朝坛上雾气卷起,曙光中的山岭被烟雾所笼罩。
此时人们摆设着筐子里的货币,以此来表达自己的真诚之心。
宴席上璀璨华美的珠宝散发着光彩,音乐愉快畅快。
我仰望着那位聪明的鉴识者,低头审视自己的衣襟翘起之处。

赏析:这首《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章 五》描写了皇帝在郊庙祭祀时的场景,表达了对神明的虔诚之情。全诗以朝霞和山峰上升的烟雾为背景,将祭祀的盛大场面展现得淋漓尽致。以下是对这首诗的赏析:
朝坛雾卷,曙岭烟沈。这一句以自然景色为开端,通过描写晨曦时分的朝霞和山岭上升的烟雾,营造出一幅祭祀场景的背景。晨曦的微光和烟雾的升腾,暗示了祭祀活动的庄严和神秘。
爰设筐币,式表诚心。这句描述了祭祀的仪式。"爰"字表明这是一种隆重的仪式,"筐币"则是祭祀中的一种仪器,用以奉献祭品。"式表诚心"强调了皇帝祭祀的虔诚和敬意,他将自己的诚心表达在这个庄严的仪式中。
筵辉丽璧,乐畅和音。这句描写了祭祀场面的豪华和祥和。"筵辉"指的是筵席上的华丽装饰,"丽璧"则表示祭祀所使用的美玉器物。"乐畅和音"则表现了祭祀中音乐的和谐与欢乐,使整个仪式更加庄重而愉悦。
仰惟灵鉴,俯察翘襟。最后两句强调了皇帝内心的敬仰和敬畏之情。"仰惟灵鉴"表示皇帝在祭祀时仰望神明,寻求神明的庇佑和指引。"俯察翘襟"则表现了皇帝的谦虚与虔诚,他俯首顺服,展现出对神灵的尊敬和顺从。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到不详写的《郊庙歌辞 武后大享昊天乐章》系列:

本文作者不详介绍:🔈

不详的诗:

相关诗词: