zhōng hé jié rì yàn bǎi liáo cì shī
中和节日宴百僚赐诗 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 李适 (lǐ kuò)

韶年啓仲序,初吉谐良辰。
肇兹中和节,式庆天地春。
欢酣朝野同,生德区宇均。
云开洒膏露,草疏芳河津。
岁华今载阳,东作方肆勤。
慙非熏风唱,曷用慰吾人。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

sháo nián qǐ zhòng xù , chū jí xié liáng chén 。
zhào zī zhōng hé jié , shì qìng tiān dì chūn 。
huān hān cháo yě tóng , shēng dé qū yǔ jūn 。
yún kāi sǎ gāo lù , cǎo shū fāng hé jīn 。
suì huá jīn zǎi yáng , dōng zuò fāng sì qín 。
cán fēi xūn fēng chàng , hé yòng wèi wú rén 。

抒情 写景 庆祝

中和節日宴百僚賜詩

—— 德宗皇帝

韶年啓仲序,初吉諧良辰。
肇茲中和節,式慶天地春。
歡酣朝野同,生德區宇均。
雲開灑膏露,草疏芳河津。
歲華今載陽,東作方肆勤。
慙非熏風唱,曷用慰吾人。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

sháo nián qǐ zhòng xù , chū jí xié liáng chén 。
zhào zī zhōng hé jié , shì qìng tiān dì chūn 。
huān hān cháo yě tóng , shēng dé qū yǔ jūn 。
yún kāi sǎ gāo lù , cǎo shū fāng hé jīn 。
suì huá jīn zǎi yáng , dōng zuò fāng sì qín 。
cán fēi xūn fēng chàng , hé yòng wèi wú rén 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
韶年初吉谐良辰,肇兹中和节,庆祝天地的春天。朝野之间欢乐酣畅,生生不息的德行遍布天下。云彩散开,洒下甘露,青草稀疏,芳草滋润河滨。岁月如今荣耀盛夏,东方正是充满勤奋之时。我惭愧不堪,不是吟唱着芬芳的风,如何能够慰藉人心。

赏析:这首诗《中和节日宴百僚赐诗》是唐代诗人李适创作的,表达了欢庆中和节日、庆贺丰收的喜悦之情。诗中通过描写春天的美丽景象,以及人们的欢庆情绪,展现了一个和谐、祥和的画面。
首节中,诗人以“韶年啓仲序”来开篇,表明了这是一个韶美的年份,正值春天的序幕。接着,他提到“初吉谐良辰”,强调了这一天的吉祥之兆,为庆祝活动增添了更多的喜庆色彩。
第二节中,“肇兹中和节”表明了这是一个中和节的庆典,中和节一般是用来庆祝农事丰收的节日,这也为诗中的欢庆奠定了背景。作者表现了人们庆祝这一节日的欢欣心情,以及对天地春的赞美之情。
第三节强调了人们的团结和共庆。朝野百官齐聚一堂,生生不息的德行遍及整个宇宙,彰显了国家的富强和人民的和谐。这里展现了作者对社会安定繁荣的祝愿。
接下来的节段中,诗人以“云开洒膏露,草疏芳河津”来描写自然界的景象,表现出大自然也在庆祝中和节。而“岁华今载阳,东作方肆勤”则强调了充满生机的春季,人们在农事上也勤奋努力,为丰收努力工作。
最后一节,诗人表达了自己的感慨和对自身文学创作的反思。他自谦地说“慙非熏风唱,曷用慰吾人”,表示自己的诗歌不足以与自然相比,但也提出了一个问题:诗歌的存在是否有助于慰藉人心。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者李适介绍:🔈

帝讳适kuò,代宗长子,初封奉节郡王。乾元元年,进封鲁王。八月,徙封雍王。广德二年,立爲皇太子。善属文,尤长於篇什。每与学士言诗於浴堂殿,夜分不寐。三令节,御制诗敕羣臣赓和,品第优劣,四方贡艺者,帝多亲试。或有乖谬,浓点笔抹之。称旨,即翘足朗吟。诧宰相,此朕门生,无不服帝之藻监焉。在位二十五年,諡曰孝文。集不传,今存诗十五首。 查看更多>>

李适的诗:

相关诗词:

奉和圣制中和节曲江宴百僚 (fèng hé shèng zhì zhōng hé jié qǔ jiāng yàn bǎi liáo)

朝代:唐    作者: 李泌

风俗时有变,中和节惟新。
轩车双阙下,宴会曲江滨。
金石何铿锵,簪缨亦纷纶。
皇恩降自天,品物感知春。
慈恩匝寰瀛,歌咏同君臣。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

奉和圣制中和节赐百官宴集因示後怀 (fèng hé shèng zhì zhōng hé jié cì bǎi guān yàn jí yīn shì hòu huái)

朝代:唐    作者: 权德舆

万方庆嘉节,宴喜皇泽均。
晓开蓂叶初,景丽星鸟春。
藻思贞百度,着明并三辰。
物情舒在阳,时令弘至仁。
衢酒和乐被,薰弦声曲新。
赓歌武弁侧,永荷玄化醇。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

奉和圣制重阳日中外同欢以诗言志因示百僚 (fèng hé shèng zhì chóng yáng rì zhōng wài tóng huān yǐ shī yán zhì yīn shì bǎi liáo)

朝代:唐    作者: 权德舆

玉醴宴嘉节,拜恩欢有余。
煌煌菊花秀,馥馥萸房舒。
白露秋稼熟,清风天籁虚。
和声度箫韶,瑞气深储胥。
百辟皆醉止,万方今宴如。
宸衷在化成,藻思焕琼琚。
微臣徒窃拚,岂足歌唐虞。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

奉和御制与宋璟源乾曜同日上官命宴东堂赐诗应制 (fèng hé yù zhì yǔ sòng jǐng yuán qián yào tóng rì shàng guān mìng yàn dōng táng cì shī yìng zhì)

朝代:唐    作者: 张说

大块熔羣品,经生偶圣时。
猥承三事命,虚忝百僚师。
右揆谋华硕,前星傅重资。
连骞求旧礼,滥典乐贤诗。
赐釜同荣拜,摐金宴宰司。
菊花吹御酒,兰叶捧天词。
宝历休明盛,颓年晷漏衰。
少留青史笔,未敢赤松期。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

九月十八赐百僚追赏因书所怀 (jiǔ yuè shí bā cì bǎi liáo zhuī shǎng yīn shū suǒ huái)

朝代:唐    作者: 李适

雨霁霜气肃,天高云日明。
繁林已坠叶,寒菊仍舒荣。
懿此秋节时,更延追赏情。
池台列广宴,丝竹传新声。
至乐非外奖,浃欢同中诚。
庶敦朝野意,永使风化清。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

写景 咏物 庆祝 抒怀

中和节赐百官燕集因示所怀 (zhōng hé jié cì bǎi guān yàn jí yīn shì suǒ huái)

朝代:唐    作者: 李适

至化恒在宥,保和兹息人。
推诚抚诸夏,与物长为春。
仲月风景暖,禁城花柳新。
芳时协金奏,赐宴同羣臣。
丝竹岂云乐,忠贤惟所亲。
庶洽朝野意,旷然天地均。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

抒情 写景 祝愿 宴会

恭和御制元会之次日嘉雪应候锡宴於公相之第诗 (gōng hé yù zhì yuán huì zhī cì rì jiā xuě yìng hòu xī yàn wū gōng xiāng zhī dì shī)

朝代:宋    作者: 慕容彦逢

三元盛礼冠年华,翼日朝堤雪覆沙。
端为圣时调玉烛,故当余腊雨天花。
万箱占瑞民胥庆,青辂迎春节尚遐。
锡宴赐诗知有喜,自应和气浃潜芽。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

奉和圣制左丞相说右丞相璟太子少傅乾曜同日上官命宴都堂赐诗 (fèng hé shèng zhì zuǒ chéng xiàng shuō yòu chéng xiàng jǐng tài zǐ shǎo fù qián yào tóng rì shàng guān mìng yàn dōu táng cì shī)

朝代:唐    作者: 宇文融

申甫生周日,宣慈举舜年。
何如偶昌运,比德迈前贤。
宠获元良密,荣瞻端揆迁。
职优三事老,位在百僚先。
北极回宸渥,南宫饰御筵。
飞文瑶札降,赐酒玉杯传。
谬列台衡重,俱承雨露偏。
誓将同竭力,相与效尘涓。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

睿谋殿赐宴和御制 (ruì móu diàn cì yàn hé yù zhì)

朝代:宋    作者: 李资谅

鹿鸣嘉会宴贤良,仙乐洋洋出洞房。
天上赐花头上艳,盘中宣橘袖中香。
黄河再报千年瑞,绿醑轻浮万寿觞。
今日陪臣参盛际,愿歌天保永无忘。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。

奉和圣制送张说上集贤学士赐宴 (fèng hé shèng zhì sòng zhāng shuō shàng jí xián xué shì cì yàn)

朝代:唐    作者: 韦述

修文中禁啓,改字令名加。
台座徵人杰,书坊应国华。
赋诗开广宴,赐酒酌流霞。
云散明金阙,池开照玉沙。
掖垣留宿鸟,温树落余花。
谬此天光及,衔恩醉日斜。

平平仄仄仄,平仄平平平。
仄平○○仄,仄仄平仄平。
平平平仄平,平仄平仄平。
平平仄○仄,仄○平平平。
仄平平仄平,平仄平仄平。
平平平平仄,仄仄仄平平。