yě wàng
野望 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 杜甫 (dù fǔ)

金华山北涪水西,仲冬风日始凄凄。
山连越巂蟠三蜀,水散巴渝下五溪。
独鹤不知何事舞,饥乌似欲向人啼。
射洪春酒寒仍绿,目极伤神谁为携。

平平平仄平仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄○平○仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平平平平。

jīn huà shān běi fú shuǐ xī , zhòng dōng fēng rì shǐ qī qī 。
shān lián yuè xī pán sān shǔ , shuǐ sàn bā yú xià wǔ xī 。
dú hè bù zhī hé shì wǔ , jī wū sì yù xiàng rén tí 。
shè hóng chūn jiǔ hán réng lǜ , mù jí shāng shén shuí wèi xié 。

野望

—— 杜甫

金華山北涪水西,仲冬風日始淒淒。
山連越巂蟠三蜀,水散巴渝下五溪。
獨鶴不知何事舞,飢烏似欲向人啼。
射洪春酒寒仍綠,目極傷神誰爲攜。

平平平仄平仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄○平○仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平平平平。

jīn huà shān běi fú shuǐ xī , zhòng dōng fēng rì shǐ qī qī 。
shān lián yuè xī pán sān shǔ , shuǐ sàn bā yú xià wǔ xī 。
dú hè bù zhī hé shì wǔ , jī wū sì yù xiàng rén tí 。
shè hóng chūn jiǔ hán réng lǜ , mù jí shāng shén shuí wèi xié 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
金华山北,涪水西边,仲冬时节,风日开始变得凄凄。
山脉连绵,连接着越巂、蟠江和三蜀,水流散布于巴渝地区和五溪之间。
一只孤独的鹤,舞动在不知何事的地方,一只饥饿的乌鸦似乎要向人类啼叫。
射洪的春天,酒仍然冰冷而绿意盎然,令人的目光受到极大的伤害,谁为了携带这样的景象而劳心伤神呢。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者杜甫写的 3 首名为《野望》的诗:

还为您找到 25 首名为《野望》的诗:

本文作者杜甫介绍:🔈

杜甫,字子美,其先襄阳人,曾祖依艺爲巩令,因居巩。甫天宝初应进士,不第。後献《三大礼赋》,明皇奇之,召试文章,授京兆府兵曹参军。安禄山陷京师,肃宗即位灵武,甫自贼中遯赴行在,拜左拾遗。以论救房琯,出爲华州司功参军。关辅饥乱,寓居同州同谷县,身自负薪采梠,餔糒不给。久之,召补京兆府功曹,道阻不赴。严武镇成都,奏爲参谋、检校工部员外郎,赐绯。武与甫世旧,待遇甚厚。乃於成都浣花里种竹植树,枕江结庐,纵酒啸歌其中。武卒,甫无所依,乃之东蜀就高适,既至而适卒。是岁,蜀帅相攻杀,蜀大扰。甫携家避乱荆楚,扁舟下峡,未维舟而江陵亦乱。乃泝沿湘流,游衡山,寓居耒阳,卒年五十九。元和中,归葬偃师首阳山,元稹志其墓... 查看更多>>

杜甫的诗:

相关诗词: