héng chuī qū cí qián chū sài jiǔ shǒu wǔ
横吹曲辞 前出塞九首 五 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 杜甫 (dù fǔ)

迢迢万余里,领我赴三军。
军中异苦乐,主将宁尽闻。
隔河见胡骑,倏忽数百羣。
我始为奴仆,几时树功勳。

平平仄平仄,仄仄仄○平。
平○仄仄仄,仄○平仄○。
仄平仄平○,仄仄仄仄平。
仄仄平平仄,仄平仄平平。

tiáo tiáo wàn yú lǐ , lǐng wǒ fù sān jūn 。
jūn zhōng yì kǔ lè , zhǔ jiàng níng jìn wén 。
gé hé jiàn hú qí , shū hū shù bǎi qún 。
wǒ shǐ wèi nú pú , jǐ shí shù gōng xūn 。

橫吹曲辭 前出塞九首 五

—— 杜甫

迢迢萬餘里,領我赴三軍。
軍中異苦樂,主將寧盡聞。
隔河見胡騎,倏忽數百羣。
我始爲奴僕,幾時樹功勳。

平平仄平仄,仄仄仄○平。
平○仄仄仄,仄○平仄○。
仄平仄平○,仄仄仄仄平。
仄仄平平仄,仄平仄平平。

tiáo tiáo wàn yú lǐ , lǐng wǒ fù sān jūn 。
jūn zhōng yì kǔ lè , zhǔ jiàng níng jìn wén 。
gé hé jiàn hú qí , shū hū shù bǎi qún 。
wǒ shǐ wèi nú pú , jǐ shí shù gōng xūn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
迢迢万余里,引领我前往战场。
在军中,有各种不同的苦乐之事,作为主将,宁愿全力倾听。
隔着河,可以看见胡人的骑兵,迅速聚集成百上千的群队。
我刚开始是一个奴仆,何时才能立下功勋呢?

赏析:这是杜甫的《横吹曲辞 前出塞九首》中的第五首。该诗以叙事的方式展现了诗人从迢迢万里之外前来参加军队,面对军中的艰辛和将领的决断。诗中情感深沉,充满了壮志豪情。
首句“迢迢万余里,领我赴三军。”表现了诗人远道而来,义无反顾地前往参加军队,意味着他对国家的忠诚和对军旅生涯的执着追求。接着的句子中提到“军中异苦乐,主将宁尽闻。”,强调了军中生活的苦辣与将领的坚韧决断。诗人心怀感慨,希望听闻主将的军令,表现了他对军队的期望和对胜利的渴望。
第三句“隔河见胡骑,倏忽数百羣。”则描绘了对岸的胡人骑兵,以生动的画面展示了塞外的边疆景象,增强了诗歌的写实感。最后两句“我始为奴仆,几时树功勳。”则表现了诗人不满足于平凡的奴仆生活,渴望在军队中建功立业的决心。
整首诗通过描述诗人参军的经历和内心的感受,展现了壮志凌云、忠诚国家的情感,同时也反映了当时军旅生活的艰辛和不易。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到杜甫写的《横吹曲辞 前出塞九首》系列:

本文作者杜甫介绍:🔈

杜甫,字子美,其先襄阳人,曾祖依艺爲巩令,因居巩。甫天宝初应进士,不第。後献《三大礼赋》,明皇奇之,召试文章,授京兆府兵曹参军。安禄山陷京师,肃宗即位灵武,甫自贼中遯赴行在,拜左拾遗。以论救房琯,出爲华州司功参军。关辅饥乱,寓居同州同谷县,身自负薪采梠,餔糒不给。久之,召补京兆府功曹,道阻不赴。严武镇成都,奏爲参谋、检校工部员外郎,赐绯。武与甫世旧,待遇甚厚。乃於成都浣花里种竹植树,枕江结庐,纵酒啸歌其中。武卒,甫无所依,乃之东蜀就高适,既至而适卒。是岁,蜀帅相攻杀,蜀大扰。甫携家避乱荆楚,扁舟下峡,未维舟而江陵亦乱。乃泝沿湘流,游衡山,寓居耒阳,卒年五十九。元和中,归葬偃师首阳山,元稹志其墓... 查看更多>>

杜甫的诗:

相关诗词: