guī qíng xiào xiāng lián tǐ qí sān
闺情效香奁体 其三 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 黄庚 (huáng gēng)

黛眉愁里敛双蛾,别久无书事奈何。
欲待怨他还又忆,怨时较少忆时多。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

dài méi chóu lǐ liǎn shuāng é , bié jiǔ wú shū shì nài hé 。
yù dài yuàn tā huán yòu yì , yuàn shí jiào shǎo yì shí duō 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

黛色的眉毛皱着,愁容之中收敛了双眼,离别已久,却没有消息可寻,这是何等的无奈。本想把怨恨留到他归来时再倾诉,却又不由自主地想起了曾经的甜蜜。在怨恨的时候,倒是相对少一些回忆,而在回忆的时候,却愈发地多了怨恨。

总结:

诗人在愁绪之中,表达了因离别而产生的无奈和焦虑之情。黛眉愁眼之间,双眼紧闭,仿佛难以忍受思念之苦。诗人对于待他归来的渴望,与怨恨交织在一起,形成了情感的复杂态势。怨恨与回忆之间的对比,突显出在情感中,怨恨的时刻相对较少,而回忆的时刻则更为丰富,仿佛情感的波动在不同的时间点表现出不同的强度。整首诗抒发了诗人内心情感的纷繁错综,以及情感在时间流转中的变幻。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到黄庚写的《闺情效香奁体》系列:

本文作者黄庚介绍:🔈

黄庚,字星甫,号天台山人,天台(今属浙江)人。出生宋末,早年习举子业。元初“科目不行,始得脱屣场屋,放浪湖海,发平生豪放之气爲诗文”。以游幕和教馆爲生,曾较长期客越中王英孙(竹所)、任月山家。与宋遗民林景熙、仇远等多有交往,释绍嵩《亚愚江浙纪行集句诗》亦摘录其句。卒年八十余。晚年曾自编其诗爲《月屋漫稿》。事见本集卷首自序及集中有关诗文。 黄庚诗,以原铁琴铜剑楼藏四卷抄本(今藏北京图书馆)爲底本。校以影印文渊阁《四库全书》本(简称四库本)。两本卷次不同,文字亦各有错譌空缺,而底本多出校本诗十余首。 查看更多>>

黄庚的诗:

相关诗词: