yǔ jiǎ qu suì yǔ huì zhōu mài shǎo hán shǐ xiāng huì wū dōu xià hòu shí jiǔ nián fù huì yān jīn yòu liù nián ér shǎo hán jiàn yǔ yì qín jiāng dōng guī wèi shī sì zhāng yǐ bié qí yī
予甲戌岁与惠州麦少韩始相会於都下後十九年复会焉今又六年而少韩见予益勤将东归为诗四章以别 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 程洵 (chéng xún)

邂逅京华忆昔时,匆匆长恨遽暌离。
重来只有声音在,两鬓萧萧各欲丝。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

xiè hòu jīng huá yì xī shí , cōng cōng cháng hèn jù kuí lí 。
chóng lái zhǐ yǒu shēng yīn zài , liǎng bìn xiāo xiāo gè yù sī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

邂逅京华,回忆起往昔的时光,匆匆而又长久的怨恨,突然间分离。重逢之时,只有声音在耳边回荡,年岁已逝,双鬓渐渐苍白,各自留下了丝丝愁绪。

总结:

诗人在京华重逢,想起了过去的种种,遗憾与离别之情油然而生。如今再次相见,只剩下回忆中的声音,岁月无情,造成了双方的不同命运,年华老去,心中的愁思难以抚平。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到程洵写的《予甲戌岁与惠州麦少韩始相会於都下後十九年复会焉今又六年而少韩见予益勤将东归为诗四章以别》系列:

本文作者程洵介绍:🔈

程洵(一一三五~一一九六),字钦国,後更字允夫,号克庵,婺源(今属江西)人。朱熹内弟,从熹学,家有道问学斋,熹爲之易名爲尊德性斋。累举进士不第,後以特恩授信州文学,历衡阳主簿、吉州录事参军。宁宗庆元二年卒于官,年六十二。着作不见着录,明嘉靖九年(一五三○)裔从孙程资得敝稿于其伯父孟河家,并由其友梅鹗补脱订譌,刊爲《尊德性斋小集》三卷。事见本集卷首程资序及补遗程瞳《程克庵传》。 程洵诗,以清鲍氏《知不足斋丛书·尊德性斋小集》爲底本,编爲一卷。 查看更多>>

程洵的诗:

相关诗词: