xīn chí
新池 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 白元鉴 (bái yuán jiàn)

何人凿碧沼,待我照衰容。
洗药余香在,开函古镜空。
心闲闻细溜,波静卧乔松。
欲问仙源路,无由见落红。
(同前。
)(〖1〗《洞霄图志》卷五《人物门·唐高道白威仪先生》条:「白元鉴,不详其字,西川成都府人。
高祖君敏,武德功臣。
父洪演,高蹈不袭封,娶申屠氏,生一子,即先生也。
玄宗幸蜀时,为威仪道士,住上皇观。
志在絶俗,逍遥遐举,周览山川,访前贤高蹈之躅,得余杭天柱观,止焉,四十年矣。
元和十二载八月解化,瘗於天柱山大涤洞东北。
尝有《山中十咏》。
赞曰:有志绝俗,白公威仪。
自蜀来南,名山栖迟。
元酒味淡,大音声希。
积四十年,无人见知。
山中遗老,传诵十诗。
适兴而已,不矜能之。
」〖《知不足丛书本》〗)。

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄○。
平○○仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
?平平。
?????仄平平仄仄仄平仄平?平平仄仄平平平平平??仄平○,仄平○仄,平平平平仄平。
平仄平仄,仄仄平平。
仄???????平仄,平仄仄仄○,仄平平仄,平仄仄,仄平平仄。
平平仄仄平,平平平仄仄,仄仄平○。
仄仄?仄,平平平仄,平仄平平,仄平平平仄平仄,仄平平平仄○,仄平,仄仄平仄。
平○仄仄仄仄仄仄仄,仄平平仄平仄仄仄平仄。
平仄平○仄仄。
仄仄?仄仄仄仄,仄平平平。
仄仄平平,平平平○。
平仄仄仄,仄平平平。
仄仄仄平,平平仄平。
平○○仄,○仄仄平。
仄○平仄,仄平平平。
??平仄仄平平仄??。

hé rén záo bì zhǎo , dài wǒ zhào shuāi róng 。
xǐ yào yú xiāng zài , kāi hán gǔ jìng kōng 。
xīn xián wén xì liū , bō jìng wò qiáo sōng 。
yù wèn xiān yuán lù , wú yóu jiàn luò hóng 。
( tóng qián 。
) ( 〖 1 〗 《 dòng xiāo tú zhì 》 juàn wǔ 《 rén wù mén · táng gāo dào bái wēi yí xiān shēng 》 tiáo : 「 bái yuán jiàn , bù xiáng qí zì , xī chuān chéng dōu fǔ rén 。
gāo zǔ jūn mǐn , wǔ dé gōng chén 。
fù hóng yǎn , gāo dǎo bù xí fēng , qǔ shēn tú shì , shēng yī zǐ , jí xiān shēng yě 。
xuán zōng xìng shǔ shí , wèi wēi yí dào shì , zhù shàng huáng guān 。
zhì zài jué sú , xiāo yáo xiá jǔ , zhōu lǎn shān chuān , fǎng qián xián gāo dǎo zhī zhú , dé yú háng tiān zhù guān , zhǐ yān , sì shí nián yǐ 。
yuán hé shí èr zǎi bā yuè jiě huà , yì wū tiān zhù shān dà dí dòng dōng běi 。
cháng yǒu 《 shān zhōng shí yǒng 》 。
zàn yuē : yǒu zhì jué sú , bái gōng wēi yí 。
zì shǔ lái nán , míng shān qī chí 。
yuán jiǔ wèi dàn , dà yīn shēng xī 。
jī sì shí nián , wú rén jiàn zhī 。
shān zhōng yí lǎo , chuán sòng shí shī 。
shì xīng ér yǐ , bù jīn néng zhī 。
」 〖 《 zhī bù zú cóng shū běn 》 〗 ) 。

新池

—— 白元鑒

何人鑿碧沼,待我照衰容。
洗藥餘香在,開函古鏡空。
心閒聞細溜,波靜臥喬松。
欲問仙源路,無由見落紅。
(同前。
)(〖1〗《洞霄圖志》卷五《人物門·唐高道白威儀先生》條:「白元鑒,不詳其字,西川成都府人。
高祖君敏,武德功臣。
父洪演,高蹈不襲封,娶申屠氏,生一子,即先生也。
玄宗幸蜀時,爲威儀道士,住上皇觀。
志在絶俗,逍遙遐舉,周覽山川,訪前賢高蹈之躅,得餘杭天柱觀,止焉,四十年矣。
元和十二載八月解化,瘞於天柱山大滌洞東北。
嘗有《山中十咏》。
贊曰:有志絕俗,白公威儀。
自蜀來南,名山棲遲。
元酒味淡,大音聲希。
積四十年,無人見知。
山中遺老,傳誦十詩。
適興而已,不矜能之。
」〖《知不足叢書本》〗)。

平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄○。
平○○仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
?平平。
?????仄平平仄仄仄平仄平?平平仄仄平平平平平??仄平○,仄平○仄,平平平平仄平。
平仄平仄,仄仄平平。
仄???????平仄,平仄仄仄○,仄平平仄,平仄仄,仄平平仄。
平平仄仄平,平平平仄仄,仄仄平○。
仄仄?仄,平平平仄,平仄平平,仄平平平仄平仄,仄平平平仄○,仄平,仄仄平仄。
平○仄仄仄仄仄仄仄,仄平平仄平仄仄仄平仄。
平仄平○仄仄。
仄仄?仄仄仄仄,仄平平平。
仄仄平平,平平平○。
平仄仄仄,仄平平平。
仄仄仄平,平平仄平。
平○○仄,○仄仄平。
仄○平仄,仄平平平。
??平仄仄平平仄??。

hé rén záo bì zhǎo , dài wǒ zhào shuāi róng 。
xǐ yào yú xiāng zài , kāi hán gǔ jìng kōng 。
xīn xián wén xì liū , bō jìng wò qiáo sōng 。
yù wèn xiān yuán lù , wú yóu jiàn luò hóng 。
( tóng qián 。
) ( 〖 1 〗 《 dòng xiāo tú zhì 》 juàn wǔ 《 rén wù mén · táng gāo dào bái wēi yí xiān shēng 》 tiáo : 「 bái yuán jiàn , bù xiáng qí zì , xī chuān chéng dōu fǔ rén 。
gāo zǔ jūn mǐn , wǔ dé gōng chén 。
fù hóng yǎn , gāo dǎo bù xí fēng , qǔ shēn tú shì , shēng yī zǐ , jí xiān shēng yě 。
xuán zōng xìng shǔ shí , wèi wēi yí dào shì , zhù shàng huáng guān 。
zhì zài jué sú , xiāo yáo xiá jǔ , zhōu lǎn shān chuān , fǎng qián xián gāo dǎo zhī zhú , dé yú háng tiān zhù guān , zhǐ yān , sì shí nián yǐ 。
yuán hé shí èr zǎi bā yuè jiě huà , yì wū tiān zhù shān dà dí dòng dōng běi 。
cháng yǒu 《 shān zhōng shí yǒng 》 。
zàn yuē : yǒu zhì jué sú , bái gōng wēi yí 。
zì shǔ lái nán , míng shān qī chí 。
yuán jiǔ wèi dàn , dà yīn shēng xī 。
jī sì shí nián , wú rén jiàn zhī 。
shān zhōng yí lǎo , chuán sòng shí shī 。
shì xīng ér yǐ , bù jīn néng zhī 。
」 〖 《 zhī bù zú cóng shū běn 》 〗 ) 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
何人凿碧沼,待我照衰容。
洗药余香在,开函古镜空。
心闲闻细溜,波静卧乔松。
欲问仙源路,无由见落红。


这首诗描述了一个古代道士白元鉴的生活和心境。他在碧沼边凿出一处池塘,准备照看自己衰老的容颜。在这个地方,他用药物洗净自己,香气还余留在空气中,他打开古镜,但镜中空空如也,没有任何影像。此时他的心情悠闲,倾听细微的水声,波澜平静,躺卧在乔松之下。他想问仙人的所在之路,但却无从得知,只能空留心中对于落红的渴望。总结:

这首诗通过描写白元鉴在碧沼边的生活景象和内心情感,表现出他追求仙境、逍遥自在的志向,同时也抒发了对于仙路不得的无奈之情。诗人通过细腻的描写,将读者带入了白元鉴的生活空间,感受到他的内心深处的思索和追求。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者白元鉴写的 1 首名为《新池》的诗:

还为您找到 2 首名为《新池》的诗:

本文作者白元鉴介绍:🔈

白元鉴,西川成都府人。明皇奔蜀时爲威仪道士,住上皇观。後周览山川,寄居余杭之天柱观。元和十二年八月卒。诗十首。(《全唐诗》无白元鉴诗) 查看更多>>

白元鉴的诗:

 • 大涤洞

  名山閟灵府,隐士此寻真。仙去空遗鼓,...

 • 天坛

  天坛高百尺,只在翠微间。碧藓遗踪古,...

 • 驯虎岩

  外身道不远,异类自能驯。尚有相亲兽,...

 • 石门

  灵关非世力,造化创元功。屈曲穿丹壑,...

 • 药圃

  仙翁曾播植,琼圃尚敷荣。春日祥光满,...

 • 抚掌泉

  直下碧千寻,蛟龙此隐身。无心能应物,...

 • 讲堂

  高踪谁可继,一室四无隣。听法空云水,...

 • 书楼

  业成人已去,陈迹自依然。竈有残丹火,...

 • 瀑布

  飞瀑下幽壑,令人梦寐清。秋山匹练净,...

 • 新池

  何人凿碧沼,待我照衰容。洗药余香在,...

 • 白元鉴诗全集>>

相关诗词: