sòng dài shì zhī
送戴式之 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 严粲 (yán càn)

自小寻诗出,江湖今白头。
应嫌少陵读,不似子长游。
风雨夜愁枕,鶑花春醉楼。
吟边消息好,怀古问沙鸥。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

zì xiǎo xún shī chū , jiāng hú jīn bái tóu 。
yìng xián shǎo líng dú , bù sì zǐ cháng yóu 。
fēng yǔ yè chóu zhěn , yīng huā chūn zuì lóu 。
yín biān xiāo xī hǎo , huái gǔ wèn shā ōu 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

自小寻诗出,从少年时期就喜欢寻找诗句,现如今白发苍苍。
应嫌少陵读,觉得自己读得比不上少陵(指杨修),心有不足。
不似子长游,与子长(指子游)的游历相比,自己的经历显得不足。
风雨夜愁枕,风雨之夜心情忧虑难眠。
鶑花春醉楼,鶑花盛开之时,在楼上畅饮欢乐。
吟边消息好,喜欢吟咏边塞的消息。
怀古问沙鸥,怀古之情,问沙鸥(指鸥鹭)飞舞的情况。

总结:

诗人从少年时期就热爱寻找诗句,如今年事已高。虽然读书有所不足,但对于游历经历仍然自感有所欠缺。夜晚风雨让他愁绪缠绕,但在春日鶑花盛开时,他在楼上欢饮。喜爱吟咏边塞的消息,同时怀古情怀使他问候着飞翔的沙鸥。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者严粲介绍:🔈

严粲,字坦叔,一字明卿,学者称华谷先生,邵武(今属福建)人。羽族弟。登进士第。曾爲饶州掾(《自乐平閲视渡舟取道太阳渡宿地藏院》、《被檄乐平至鸣溪渡……》),知清湘县。理宗绍定间爲徽州掾,与袁甫同寮三年(《蒙斋集》卷一一《赠严坦叔序》)。淳佑间寓临安。精《毛诗》,着《诗缉》三十六卷。诗文集已佚,仅《两宋名贤小集》存《华谷集》一卷。事见《诗缉》卷首林希逸序及自序,明嘉靖《邵武府志》卷一四、《闽中理学渊源考》卷八有传。 严粲诗,以顾氏读画斋《南宋群贤小集》附《中兴群公吟稿》戊集卷七爲底本。校以《四库全书·两宋名贤小集》本(简称名贤集)。 查看更多>>

严粲的诗:

相关诗词:

书戴式之诗卷 (shū dài shì zhī shī juàn)

朝代:宋    作者: 方岳

七十行年戴石屏,同时诸老各凋零。
扁舟归去自渔舍,冷骨秋来更鹤形。
天地无情头尽白,江山有分眼终青。
剡溪定有人乘兴,月下柴门不用扃。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

戴式之来访惠石屏小集 (dài shì zhī lái fǎng huì shí píng xiǎo jí)

朝代:宋    作者: 邹登龙

诗翁香价满江湖,肯访西郊隠者居。
瘦似杜陵常戴笠,狂如贾岛少骑馿。
但存一路征行藁,安用诸公介绍书。
篇易百金宁不售,全编遗我定交初。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

动物

王式之命刘秀才写予真因署其上 (wáng shì zhī mìng liú xiù cái xiě yǔ zhēn yīn shǔ qí shàng)

朝代:宋    作者: 杨万里

浙水东兼浙水西,千岩万壑总遨嬉。
游山祗欠金华债,乘兴今随王式之。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

送戴式之自越游江西 (sòng dài shì zhī zì yuè yóu jiāng xī)

朝代:宋    作者: 张榘

石屏峰下孤吟客,吟到头童更苦吟。
四海江山多识面,百年人物半知心。
诗于唐米偶先後,较以杜韦无古今。
容易相逢容易别,不堪回首白云深。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

次韵酬戴式之 (cì yùn chóu dài shì zhī)

朝代:宋    作者: 方岳

山房秋藓滑,吾亦为诗来。
家远雁初到,边寒菊未开。
贫知心事古,老觉鬓毛催。
能共清谈否,呼童急洗杯。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

逢戴式之往南方 (féng dài shì zhī wǎng nán fāng)

朝代:宋    作者: 严羽

此老相逢日,中原正用兵。
黄尘空北望,白首更南征。
今古悲秋意,江湖惜别情。
几时羣盗灭,匹马会神京。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

常祀皇地只五首 退文舞、迎武舞用《威安》。 (cháng sì huáng dì zhī wǔ shǒu tuì wén wǔ 、 yíng wǔ wǔ yòng 《 wēi ān 》 。)

朝代:宋    作者: 郊庙朝会歌辞

进旅退旅,载扬干扬。
不愆于仪,容服有章。
式绥式侑,神保是听。
鼓之舞之,神永安宁。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

郊庙歌辞 五郊乐章 送神 (jiāo miào gē cí wǔ jiāo yuè zhāng sòng shén)

朝代:唐    作者: 不详

炎精式降,苍生攸仰。
羞列豆笾,酒陈牺象。
昭祀有应,冥期不爽。
送乐张音,惟灵之往。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

悼戴式之 (dào dài shì zhī)

朝代:宋    作者: 武衍

四海诗人说石屏,一时知己尽公卿。
家传衣鉢生无愧,气挟江湖老更清。
重感慨时多比兴,最瑰奇处是歌行。
九原不作空遗稿,三些吟魂泪为倾。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。

送赵晦之丞彭泽 其三 (sòng zhào huì zhī chéng péng zé qí sān)

朝代:宋    作者: 楼钥

陶令居官八十日,始为督邮方赋归。
君家门户要兴起,未用飘然咏式微。

仄仄平平仄,平平平仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。