wǔ yuè wǔ rì
五月五日 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 梅尧臣 (méi yáo chén)

屈氏已沉死,楚人哀不容。
何尝奈谗谤,徒欲却蛟龙。
未泯生前恨,而追没後踪。
沅湘碧潭水,应自照千峯。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

qū shì yǐ chén sǐ , chǔ rén āi bù róng 。
hé cháng nài chán bàng , tú yù què jiāo lóng 。
wèi mǐn shēng qián hèn , ér zhuī méi hòu zōng 。
yuán xiāng bì tán shuǐ , yìng zì zhào qiān fēng 。

端午 屈原 怀念

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
屈原已经沉江去世,楚国的人们悲痛不已,无法容忍这个损失。
曾经遭受了许多诽谤和中伤,却只是想要击退那巨大的蛟龙。
他未能消除生前的遗憾,人们却一直追寻着他逝去后的踪迹。
沅水、湘水碧绿色的潭的水面,应该会映照出千峰的景色。

沅湘:沅水(洞庭湖支流,湖南第二大河流)和湘水(即湘江)的并称。

全诗概括:本诗以当年五月五日屈原投江而死为背景,表达了人民对屈原的深切怀念之情。诗人感叹屈原在世时所受的诬陷和诋毁,以及他对邪恶势力的抵抗。尽管屈原已经离世,但他的追求仍未消失。最后两句以沅湘碧潭为喻,表达了屈原追随他的志向和理想,即使离世仍然会得到认可和赞美。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者梅尧臣介绍:🔈

本卷作于皇佑五年(一○五三),是年秋作者丧母,解监永济仓官,扶榇归宣城守制。《宛陵文集》自《和吴冲卿元会》始,原编卷一七;自《依韵和原甫省中松石画壁》始,原编卷一八;自《韩子华遗冰》始,原编卷三九;自《宁陵阻风雨寄都下亲旧》始,原编卷四○。 查看更多>>

梅尧臣的诗:

梅尧臣的词:

相关诗词:

偈颂六十五首 其五一 (jì sòng liù shí wǔ shǒu qí wǔ yī)

朝代:宋    作者: 释咸杰

四月十五日结,七月十五日解。
六只骰子满盆红,大都只是看头米。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

偈颂一百五十首 其八二 (jì sòng yī bǎi wǔ shí shǒu qí bā èr)

朝代:宋    作者: 释心月

四月十五,云龙风虎。
扫荡欃枪,肃清寰宇。
五月十五,松峦竹坞。
明月作龛,白云闭户。
即今六月十五,毒蛇横古路。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

动物

後秋思五言五首 其五 (hòu qiū sī wǔ yán wǔ shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 方回

五房十昆仲,独许一身存。
今日重阳日,登楼欲断魂。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

偈颂一百五十首 其一四○ (jì sòng yī bǎi wǔ shí shǒu qí yī sì ○)

朝代:宋    作者: 释心月

月五日亦五,那堪时正午。
采药药最灵,问疾疾即愈。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

和元郎中从八月十二至十五夜翫月五首 五 (hé yuán láng zhōng cóng bā yuè shí èr zhì shí wǔ yè wán yuè wǔ shǒu wǔ)

朝代:唐    作者: 王建

合望月时常望月,分明不得似今年。
仰头五夜风中立,从未圆时直到圆。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

抒情 咏物

江月五首 其五 (jiāng yuè wǔ shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 李纲

五更山吐月,禅室正清幽。
星河光破碎,钟鼓起髙楼。
展转不成梦,冷落还悲秋。
五咏继蘓子,谁为商声讴。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

二月朔大雪已五日三首 其一 (èr yuè shuò dà xuě yǐ wǔ rì sān shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 方回

侵寻半月是花朝,大雪漫天五日飘。
腊月如春衆芳吐,繁华时节却萧条。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

偈颂一百零九首 其一五 (jì sòng yī bǎi líng jiǔ shǒu qí yī wǔ)

朝代:宋    作者: 释可湘

腊月五,无别语。
握起须弥槌,打动虚空鼓。
五日风,十日雨,圣人作而万物覩。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

江月五首 其五 (jiāng yuè wǔ shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 苏轼

五更山吐月,窗迥室幽幽。
玉鈎还挂户,江练却明楼。
星河澹欲晓,鼓角冷如秋。
不眠翻五咏,清切变蛮讴。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。

五月十六夜病中无聊起来步月五首 其五 (wǔ yuè shí liù yè bìng zhōng wú liáo qǐ lái bù yuè wǔ shǒu qí wǔ)

朝代:宋    作者: 杨万里

道是月明星便稀,阿瞒此句未为奇。
今宵斗柄也不见,一镜孤光天四垂。

仄仄仄平仄,仄平平仄平。
平平仄仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,仄仄仄平平。