tí lǐ jǐng yuán huà
题李景元画 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 苏轼 (sū shì)

闻说神仙郭恕先,醉中狂笔势澜翻。
百年寥落何人在,只有华亭李景元。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

wén shuō shén xiān guō shù xiān , zuì zhōng kuáng bǐ shì lán fān 。
bǎi nián liáo luò hé rén zài , zhǐ yǒu huá tíng lǐ jǐng yuán 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
闻说神仙郭恕先,传闻如神仙般的画家郭恕先生,画技十分高超;
醉中狂笔势澜翻。他在醉酒的状态下,笔势狂放汹涌,激荡起汩汩墨波。
百年寥落何人在,经过百年的漫长岁月,如今还有谁呢,
只有华亭李景元。唯有华亭(地名)的李景元(人名)传世流传至今。

 

李景元:画家。据说翎毛画的非常好, 米芾、苏轼对其很欣赏。

郭恕先:即郭忠恕,五代末期至宋代初期的天才画家,字恕先,聪明绝世,声名远扬。


总结:这首诗提及了著名画家郭恕先生的传奇事迹,他在醉酒状态下的狂放笔法,百年间能比拟的唯有华亭李景元。表达了诗人对李景元的画的高度称赞。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者苏轼介绍:🔈

苏轼(一○三七~一一○一),字子瞻,一字和仲,自号东坡居士,眉山(今属四川)人。仁宗嘉佑二年(一○五七)进士。六年,试制科,授签书凤翔府节度判官厅事。英宗治平二年(一○六五),除判登闻鼓院,寻试馆职,除直史馆。三年,父洵卒,护丧归蜀。神宗熙宁二年(一○六九),服除,除判官告院兼判尚书祠部,权开封府推官。四年,通判杭州。历知密州、徐州。元丰二年(一○七九),移知湖州,乌台诗案狱起,贬黄州团练副使。四年,移汝州团练副使。八年春,得请常州居住,十月知登州。寻召除起居舍人。哲宗元佑元年(一○八六)迁中书舍人,改翰林学士。四年,知杭州。六年,除翰林学士承旨,寻知颍州。历知扬州、定州。绍圣元年(一○九四)... 查看更多>>

苏轼的诗:

苏轼的词:

 • 水龙吟

  古来云海茫茫,道山绛阙知何处。人间自...

 • 水龙吟

  楚山修竹如云,异材秀出千林表。龙须半...

 • 水龙吟

  似花还似非花,也无人惜从教坠。抛家傍...

 • 水龙吟

  小舟横截春江,卧看翠壁红楼起。云间笑...

 • 满庭芳

  归去来兮,吾归何处,万里家在岷峨。百...

 • 满庭芳

  香雕盘,寒生冰箸,画堂别是风光。主人...

 • 满庭芳

  蜗角虚名,蝇头微利,算来著甚乾忙。事...

 • 满庭芳

  三十三年,今谁存者,算只君与长江。凛...

 • 满庭芳

  三十三年,飘流江海,万里烟浪云帆。故...

 • 水调歌头

  落日绣帘卷,亭下水连空。知君为我,新...

 • 苏轼宋词全集>>

相关诗词:

题范才元湘江诗画 (tí fàn cái yuán xiāng jiāng shī huà)

朝代:宋    作者: 李弥逊

诗才妙入江南画,画手工传渭北诗。
一段澄心卷湘水,吟轩长对唤船时。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题画 冬景 (tí huà dōng jǐng)

朝代:宋    作者: 李用

冬岭秀孤松,松枝傲霜雪。
不同桃李春,永抱岁寒节。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题刁光胤画册 江南风景图 (tí diāo guāng yìn huà cè jiāng nán fēng jǐng tú)

朝代:宋    作者: 宋孝宗

秋雨池塘透晚凉,蜻蜓飞处白苹香。
江南风景堪图画,怪得先生一□长。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题画 春景 (tí huà chūn jǐng)

朝代:宋    作者: 李用

春水满四泽,浪暖鱼龙化。
呼吸成风云,霖雨遍天下。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

四季 写景 述志 动物

题画 夏景 (tí huà xià jǐng)

朝代:宋    作者: 李用

夏云多奇峰,翠屏高列耸。
瑞气负锺灵,羣低皆仰供。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

为徐企题李伯时马 (wèi xú qǐ tí lǐ bǎi shí mǎ)

朝代:宋    作者: 方回

此画良真李伯时,形容飞动卒难诗。
但将元佑苏黄作,开卷焚香朗诵之。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题李成画 (tí lǐ chéng huà)

朝代:宋    作者: 米芾

画号为真理或然,悠悠觉梦本同筌。
殷勤封向青山去,要识江东李谪仙。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

观贡院画春景图 (guān gòng yuàn huà chūn jǐng tú)

朝代:宋    作者: 王十朋

梁栋翬飞气象新,画工妙思亦通神。
要令寒士皆春色,四景之中独画春。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题李都画枯木 (tí lǐ dōu huà kū mù)

朝代:宋    作者: 李石

毫端看运斤,笔老木亦老。
莫画春风枝,秋来厌枯槁。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

麻沙八景诗 武陵桥月 (má shā bā jǐng shī wǔ líng qiáo yuè)

朝代:宋    作者: 蔡元定

长虹倒景蘸清溪,掩映银蟾景绝奇。
题柱惜无人继志,览今思古强吟诗。

仄仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。