mò shān xī
蓦山溪 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 曾觌 (zēng dí)

催花小雨,轻把香尘洒。
帘卷水亭风,梅影转、夕阳初下。
靓妆窥鉴,鸳湛清漪,浮暗麝,剪芳琼,消得连城价。
玉楼十二,寒怯铢衣挂。
曾是绿华仙,眷馀情、新词如画。
花随人圣,须信世无双,腾凤吹,驻銮舆,堪与瑶池亚。

cuī huā xiǎo yǔ , qīng bǎ xiāng chén sǎ 。
lián juàn shuǐ tíng fēng , méi yǐng zhuǎn 、 xī yáng chū xià 。
liàng zhuāng kuī jiàn , yuān zhàn qīng yī , fú àn shè , jiǎn fāng qióng , xiāo dé lián chéng jià 。
yù lóu shí èr , hán qiè zhū yī guà 。
céng shì lǜ huá xiān , juàn yú qíng 、 xīn cí rú huà 。
huā suí rén shèng , xū xìn shì wú shuāng , téng fèng chuī , zhù luán yú , kān yǔ yáo chí yà 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

催花的小雨,轻轻地洒下芬芳的尘埃。
帘卷起水亭的风,梅影婆娑,夕阳刚刚开始下山。
美丽的妆容映照出来,像是一对鸳鸯在清澈的水面上泛起涟漪,微浮着淡淡的麝香气,像剪裁芳香的美玉,这份妆容价值不可估量。
玉楼高十二层,寒意似乎怯于触及挂在铢衣上。
曾经是绿华山上的仙子,留下余情未了,新的诗词如同一幅美丽的画。
花朵随着圣人的脚步而开放,务必要相信在这世间不会有双重存在,凤凰飞舞吹起,停在龙车上,足以媲美瑶池仙子。

总结:

诗人描绘了催花小雨的情景,以及夕阳下的水亭和梅影。随后,诗人描述了一位美丽的女子妆容的细腻,将其比作鸳鸯在清澈水面上泛起涟漪,散发着麝香气。这妆容被赞美得无法估量。接着,诗人提到了高十二层的玉楼,以及曾在绿华山上的仙子,她留下了新诗如画。最后,诗人以花随圣人、凤凰停銮舆来表达崇高的意境。整首诗通过婉约的笔触,表达了美与仙境的联结。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者曾觌写的 1 首名为《蓦山溪》的词:

本文作者曾觌介绍:🔈

--(1109-1180)字纯甫,号海野老农,汴京(今河南开封)人。绍兴三十年(1160),为建王(即孝宗)内知客。孝宗即位,除权知门事。淳熙初,除开府仪同三司,加少保、醴泉观使。有《海野词》。 查看更多>>

曾觌的词:

 • 水龙吟

  楚天千里无云,露华洗出秋容净。银蟾台...

 • 念奴娇

  霁天湛碧,正新凉风露,冰壶清彻。河汉...

 • 念奴娇

  群花渐老,向晓来微雨,芳心初拆。拂掠...

 • 念奴娇

  人生行乐,算一春欢赏,都来几日。绿暗...

 • 念奴娇

  媚容素态,比群花、赢了风流颜色。昵枕...

 • 瑞鹤仙

  陡寒生翠幕。冻云垂,缤纷飞雪初落。萦...

 • 倾杯乐

  锦帐寒添,画檐雀噪,冻云布野。望空际...

 • 木兰花慢

  正枝头荔子,晚红皱、袅熏风。对碧瓦迷...

 • 水调歌头

  溪山多胜事,诗酒辨清游。主人为我,增...

 • 水调歌头

  图画上鳞阁,莫使鬓先秋。壮年豪气,无...

 • 曾觌宋词全集>>

词牌名「蓦山溪」介绍:🔈

《蓦山溪》,词牌名。又名《上阳春》、《蓦溪山》。《清真集》入“大石调”。双片八十二字,前片六仄韵,后片四仄韵。亦有前片四仄韵,后片三仄韵者,列为别格。

相关诗词: