màn shù èr shǒu qí yī
漫述二首 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 苏籀 (sū zhòu)

理窟孰宗趣,卜居忘市闤。
纡余力分里,梗概智仁间。
导引非茫眇,耕樵未拟闲。
寅缘任俚俗,及物念痌瘝。

仄仄仄平仄,仄平仄仄平。
平平仄仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。

lǐ kū shú zōng qù , bǔ jū wàng shì huán 。
yū yú lì fēn lǐ , gěng gài zhì rén jiān 。
dǎo yǐn fēi máng miǎo , gēng qiáo wèi nǐ xián 。
yín yuán rèn lǐ sú , jí wù niàn tōng guān 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
理窟孰宗趣,卜居忘市闤。
理解学问的深浅,究竟是谁的真谛?远离喧嚣,忘却尘世的纷扰。
纡余力分里,梗概智仁间。
分散剩余的精力,将智慧和仁德的本质概括出来。
导引非茫眇,耕樵未拟闲。
引导方向不是模糊迷茫的,耕耘与樵采的工作也并非是闲散无所作为的。
寅缘任俚俗,及物念痌瘝。
与寅时缘起的,随意应对俗世的琐事,也要关心物质生活中的疾病与困苦。
总结:这段古文表达了作者对学问、生活和人生的思考。他希望超脱尘世的纷扰,理解学问的真谛,将智慧和仁德的本质概括出来。同时,他认为在生活中要坚持努力,不可懈怠,也要关注物质生活中的困苦和病痛。这段古文鼓励人们在追求知识的同时,也要关注现实生活中的各种挑战和问题。

《漫述二首 其一》是苏籀创作的诗歌,它具有抒情和哲思的特点。
这首诗表达了诗人对理学的思考和对修身养性的追求。诗中提到“理窟孰宗趣”,意味着诗人在探讨何为最高的学问,即理学。他选择了卜居忘市闤,远离繁华市井,以专心研究理学。这种追求超越了世俗,显示了诗人追求高尚道德和智慧的决心。
诗中还提到“纡余力分里,梗概智仁间”,强调了修身养性的重要性。诗人要把余力分配到恰当的领域,以实现道德和智慧的升华。他强调“导引非茫眇”,表明他的修身之路并非模糊不清,而是有明确目标的。同时,他提到自己的生活并不拟闲,仍需耕樵劳作,这显示了他的坚持和不懈努力。
最后,诗中提到“寅缘任俚俗,及物念痌瘝”,表现了诗人对世俗和物质的淡泊态度,他不被俗世所累,专注于精神层面的修养,思考人生的意义和价值。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到苏籀写的《漫述二首》系列:

本文作者苏籀介绍:🔈

苏籀(一○九一~?)(生年据《栾城遗言》:“籀年十有四,侍先祖颍昌,首尾九年”推定),字仲滋,眉山(今属四川)人,侨居婺州(今浙江金华)。辙孙、适子。以祖荫补陕州仪曹掾,曾入转运使幕。徽宗宣和四年(一一二二),爲迪功郎(苏迟《苏仲南(适)墓志铭》)。官南剑州添差通判(明嘉靖《延平府志》卷七)。高宗绍兴三年(一一三三),以右宣义郎爲大宗正丞(《建炎以来系年要录》卷六八)。十四年,爲将作监丞(同上书卷一五一)。十九年,以左朝奉大夫爲台州添差通判(《嘉定赤城志》卷一○)。三十年前後尚在世。有《双溪集》十五卷、《栾城遗言》一卷。事见集中有关诗文,《敬乡录》卷七、《宋史翼》卷四有传。 苏籀诗,以影印文渊... 查看更多>>

苏籀的诗:

相关诗词: