jīn shān sān shǒu qí èr
金山三首 其二 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王安石 (wáng ān shí)

波澜荡沃乾坤大,气象包藏水石闲。
只有此中宜旷望,谁令天作海门山。

平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平仄平仄仄平平。

bō lán dàng wò qián kūn dà , qì xiàng bāo cáng shuǐ shí xián 。
zhǐ yǒu cǐ zhōng yí kuàng wàng , shuí lìng tiān zuò hǎi mén shān 。

写景 抒情

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
波涛翻滚,广袤浩瀚的天地间,气象万千,蕴含着千古玄机。
唯有在这其中适宜放眼远望,谁能让天造出像海门山这样的奇峰壮丽景象。总结:

这段古文描述了壮阔的自然景观和天地间蕴含的深远之意,以及人们对奇峰壮丽景象的向往。通过观赏大自然的壮美之处,人们能够感悟到宇宙间的玄妙之处。

赏析:这首古诗描述了金山的壮丽景色,以及自然山水之间的宏伟气象。诗人运用波澜荡漾的词句,表现了金山的雄伟壮丽,将其比喻为乾坤之大,蕴含着巨大的潜力。诗句中的“气象包藏水石闲”描绘了山水间的自然景象,显示出大自然的神秘和雄浑。最后两句则呼唤读者在此观景的时候要有开阔胸怀,欣赏天地间壮丽景色的心情,也表达了对自然的敬仰之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到王安石写的《金山三首》系列:

本文作者王安石介绍:🔈

王安石(一○二一~一○八六),字介甫,晚号半山,抚州临川(今属江西)人。仁宗庆历二年(一○四二)进士。历签书淮南判官、知鄞县、通判舒州,召爲群牧判官。出知常州,移提点江东刑狱。嘉佑三年(一○五八),入爲度支判官,献万言书极陈当世之务。六年,知制诰。英宗治平四年(一○六七),出知江宁府。寻召爲翰林学士。神宗熙宁二年(一○六九),除参知政事,推行新法。次年,拜同中书门下平章事。七年,因新法迭遭攻击,辞相位,以观文殿学士知江宁府。八年,复相。九年,再辞,以镇南军节度使、同平章事判江宁府。十年,免府任,爲集禧观使,居江宁锺山。元丰元年(一○七八),封舒国公。後改封荆。哲宗元佑元年卒,年六十六。赠太傅。... 查看更多>>

王安石的诗:

王安石的词:

 • 桂枝香

  登临送目。正故国晚秋,天气初肃。千里...

 • 甘露歌

  折得一枝香在手。人间应未有。疑是经春...

 • 甘露歌

  尽日含毫难比兴。都无色可并。万里晴天...

 • 甘露歌

  天寒日暮山谷里。的砾愁成水。池上渐多...

 • 菩萨蛮

  数家茅屋闲临水。单衫短帽垂杨里。今日...

 • 渔家傲

  灯火已收正月半。山南山北花撩乱。闻说...

 • 渔家傲

  平岸小桥千嶂抱。柔蓝一水萦花草。茅屋...

 • 雨霖铃

  孜孜。向无明里、强作窠窟。浮名浮利何...

 • 清平乐

  云垂平野。掩映竹篱茅舍。阒寂幽居实潇...

 • 浣溪沙

  百亩中庭半是苔。门前白道水萦回。爱闲...

 • 王安石宋词全集>>

相关诗词: