chūn jiāo
春郊 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 张方平 (zhāng fāng píng)

携樽纵步寻芳墅,聊藉芊芊手把红。
行乐岂关闲客事,少侯长日占春风。

平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

xié zūn zòng bù xún fāng shù , liáo jiè qiān qiān shǒu bà hóng 。
xíng lè qǐ guān xián kè shì , shǎo hóu cháng rì zhàn chūn fēng 。

春郊

—— 張方平

携樽縱步尋芳墅,聊藉芊芊手把紅。
行樂豈關閒客事,少侯長日占春風。

平平仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平仄仄仄平平。

xié zūn zòng bù xún fāng shù , liáo jiè qiān qiān shǒu bà hóng 。
xíng lè qǐ guān xián kè shì , shǎo hóu cháng rì zhàn chūn fēng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
携着酒壶随意地走着,寻找那美丽的花园,只为借着柔嫩的花瓣,握住绯红的美酒。

行乐怎会仅关乎闲逛的客人,年少的贵族长久占有春天的风光。总结:

诗人手持酒壶,漫步寻觅芳墅,把花儿的娇艳与美酒相互融合,畅饮行乐。他认为欢乐不是单纯与闲适客人相关,而是年轻的贵族可以长时间拥有春天的繁华盛景。诗中蕴含着对闲适享乐与生活美好的向往与追求。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 4 首名为《春郊》的诗:

本文作者张方平介绍:🔈

张方平(一○○七~一○九一),字安道,号乐全居士,应天宋城(今河南商丘)人。仁宗景佑元年(一○三四),举茂材异等,爲校书郎,知崑山县。又举贤良方正,迁着作佐郎、通判睦州。召直集贤院,俄知谏院。历知制诰,权知开封府,御史中丞,三司使。加端明殿学士、判太常寺。坐事出知滁州,顷之,知江宁府,入判流内铨。以侍讲学士知滑州,徙益州。复以三司使召,迁尚书左丞、知南京。未几,以工部尚书帅秦州。英宗立,迁礼部尚书,知郓州,还爲翰林学士承旨。神宗即位,除参知政事,与王安石政见不合,又转徙中外,以太子少师致仕。哲宗元佑六年卒,年八十五。赠司空,谥文定。有《乐全集》四十卷。事见《东坡後集》卷一七《张文定公墓志铭》。... 查看更多>>

张方平的诗:

相关诗词: