wàng jiāng nán ・ yì jiāng nán
望江南・忆江南 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

盘之所,春蝶舞晴暄。
溪傍野梅根种玉,墙围修竹笋生鞭。
深院待回仙。
嘉熙好,四十二年前。

pán zhī suǒ , chūn dié wǔ qíng xuān 。
xī bàng yě méi gēn zhǒng yù , qiáng wéi xiū zhú sǔn shēng biān 。
shēn yuàn dài huí xiān 。
jiā xī hǎo , sì shí èr nián qián 。

韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

盘山的地方,春天蝴蝶在晴朗的阳光下舞动。溪水旁边野外的梅树扎根如同玉石,墙边围绕修竹新鲜的笋子弯曲生长。在深深的庭院里等待着仙人的归来。那是一个美好的嘉熙年代,距今已有四十二年。

总结:

这首古文描绘了一个山间景致,描绘了春天蝴蝶翩跹飞舞、溪水旁的野梅生长、墙边竹笋迅速生长的场景,以及在深院中等待仙人归来的情景。诗人借景抒发了对美好时光的怀念之情。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 9 首名为《望江南・忆江南》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑) 查看更多>>

刘辰翁的词:

相关诗词: