wàng jiāng nán ・ yì jiāng nán
望江南・忆江南 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

齐眉举,彩侍紫霞卮。
天上九朝凫冉冉,尊前一笑玉差差。
人唱自家词。
篱下菊,醉把一枝枝。

qí méi jǔ , cǎi shì zǐ xiá zhī 。
tiān shàng jiǔ cháo fú rǎn rǎn , zūn qián yī xiào yù chà chà 。
rén chàng zì jiā cí 。
lí xià jú , zuì bǎ yī zhī zhī 。

韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

扬起双眉,端举着紫色霞光的酒杯。
仿佛天上九次朝霞渐渐升起,尊前的人儿带着温柔笑容如玉一般纤巧。
有人唱着自己创作的词曲。
在篱笆下,菊花开放,我醉心地摘下一朵朵。

总结:

诗人描绘了一个美好的场景,人物举止间流露出温柔喜悦之情,唱词歌曲自由流淌。而篱笆下的菊花,似乎也映衬出这幅宁静愉悦的画面。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 9 首名为《望江南・忆江南》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑) 查看更多>>

刘辰翁的词:

相关诗词: