wàng jiāng nán ・ yì jiāng nán
望江南・忆江南 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

春悄悄,春雨不须晴。
天上未知灯有禁,人间转似月无情。
村市学箫声。

chūn qiāo qiāo , chūn yǔ bù xū qíng 。
tiān shàng wèi zhī dēng yǒu jìn , rén jiān zhuǎn sì yuè wú qíng 。
cūn shì xué xiāo shēng 。

送袁中丞持節冊南詔五韻

—— 權德輿

西南使星去,遠徹通朝聘。
煙雨僰道深,麾幢漢儀盛。
途輕五尺險,水愛雙流淨。
上國洽恩波,外臣遵禮命。
離堂駐騶馭,且盡罇中聖。

chūn qiāo qiāo , chūn yǔ bù xū qíng 。
tiān shàng wèi zhī dēng yǒu jìn , rén jiān zhuǎn sì yuè wú qíng 。
cūn shì xué xiāo shēng 。

收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

春天悄悄地来临,春雨纷纷而下,不一定需要晴朗的天空。在天上,似乎有一种神秘的禁令限制着灯火的使用,而在人间,月亮也逐渐失去了它的温情。乡村和市区中传来学习吹箫的声音。

总结:

诗人通过描绘春天的来临和人间的变化,抒发了对逝去时光的怀念以及人事易逝的感慨。同时,通过对禁灯和月冷的描述,表达了对现实世界中种种无常和冷漠的觉察。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 9 首名为《望江南・忆江南》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑) 查看更多>>

刘辰翁的词:

相关诗词: