wàng jiāng nán ・ yì jiāng nán
望江南・忆江南 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

梧桐子,人在御街游。
凤宿云绡金缕带,龙池翠帐玉香球。
宫女后庭秋。

wú tóng zǐ , rén zài yù jiē yóu 。
fèng sù yún xiāo jīn lǚ dài , lóng chí cuì zhàng yù xiāng qiú 。
gōng nǚ hòu tíng qiū 。

韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

梧桐的种子,人们在御街漫步游玩。
美丽的凤凰停留在云彩般的绡纱上,金色的丝线如带子般闪耀;蓝色的龙池中,翠绿的帐幕飘荡,玉香的球体散发着香气。
宫廷的女官们在后院里度过秋日时光。

总结:

诗人描绘了一个宫廷的画面,以及其中的美丽景色和宫女们的生活。梧桐子、凤宿云绡金缕带、龙池翠帐玉香球等形象生动地展示了宫廷的豪华和美丽,而宫女后庭秋的描写则抒发了秋日的宁静和宫廷生活的雅致。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 9 首名为《望江南・忆江南》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑) 查看更多>>

刘辰翁的词:

相关诗词: