wàng jiāng nán ・ yì jiāng nán
望江南・忆江南 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 刘辰翁 (liú chén wēng)

长欲语,欲语又蹉跎。
已是厌听夷甫颂,不堪重省越人歌。
孤负水云多。
羞拂拂,懊恼自摩挲。

cháng yù yǔ , yù yǔ yòu cuō tuó 。
yǐ shì yàn tīng yí fǔ sòng , bù kān zhòng shěng yuè rén gē 。
gū fù shuǐ yún duō 。
xiū fú fú , ào nǎo zì mā sā 。

韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

漫长的时间渴望着说,又渴望着说却荒废了。已经厌倦了听夷甫的赞美,无法忍受再次反省越人的歌谣。我独自背负着太多的心事,感到羞愧而不安,内心充满了烦恼和自我摩挲。

总结:

诗人表达了他内心的矛盾和纠结。他长时间渴望倾诉心声,却因为种种原因而无法言说。他对于某人的颂扬已经感到厌烦,不愿再听;他也不愿再回想越人的歌谣,因为这使他过于反省自己。他自感承受了太多烦恼,感到羞愧不安,内心深处充满了挣扎和不安。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到作者刘辰翁写的 9 首名为《望江南・忆江南》的词:

本文作者刘辰翁介绍:🔈

--(1232-1297)字会孟,号须溪,吉州庐陵 (今江西吉安)人。少登陆九渊门,补太学生。景定三年(1262),廷试对策,忤贾似道,置丙第,以亲老,请濂溪书院山长。入元,不仕。词近稼轩,多感伤时事的篇章,风格遒上而辞采绚烂。有《须溪集》、《须溪词》。主要作品有:柳梢青(铁马蒙毡)宝鼎现(红妆春骑) 查看更多>>

刘辰翁的词:

相关诗词: