hé xiàn chuāng yùn shì rì yě shì fù zuò zhǔ xī hú shè rì zhī yàn
和岘窗韵是日也适赴座主西湖社日之讌 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王志道 (wáng zhì dào)

雨余西子湿香腮,那得心情滞酒杯。
浪逐画舡分社饭,也教人道赏春来。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

yǔ yú xī zǐ shī xiāng sāi , nà dé xīn qíng zhì jiǔ bēi 。
làng zhú huà chuán fēn shè fàn , yě jiào rén dào shǎng chūn lái 。

和峴窗韻是日也適赴座主西湖社日之讌

—— 王志道

雨餘西子濕香腮,那得心情滯酒杯。
浪逐畫舡分社飯,也教人道賞春來。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

yǔ yú xī zǐ shī xiāng sāi , nà dé xīn qíng zhì jiǔ bēi 。
làng zhú huà chuán fēn shè fàn , yě jiào rén dào shǎng chūn lái 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

雨过后,西子的香腮湿润着,怎能让心情被酒杯所阻滞。
波浪随着画船分开,有人赞叹着春天的美好。

总结:

诗人描述雨后西子湿香腮,心情愉悦,无法受到酒杯的束缚。同时描绘了画船驶过波浪的景象,引发人们对春天的赞美。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王志道介绍:🔈

王志道,字希圣,义兴(今江苏宜兴)人。有《阆风吟稿》,已佚。事见《江湖後集》卷一五。今录诗三十二首。 查看更多>>

王志道的诗:

相关诗词:

和贾主簿弁九日登岘山 (hé jiǎ zhǔ bó biàn jiǔ rì dēng xiàn shān)

朝代:唐    作者: 孟浩然

楚万重阳日,羣公赏讌来。
共乘休沐暇,同醉菊花杯。
逸思高秋发,欢情落景催。
国人咸寡和,遥媿洛阳才。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

奉和圣制送金城公主适西蕃应制 (fèng hé shèng zhì sòng jīn chéng gōng zhǔ shì xī fān yìng zhì)

朝代:唐    作者: 张说

青海和亲日,潢星出降时。
戎王子壻宠,汉国舅家慈。
春野开离讌,云天起别词。
空弹马上曲,讵减凤楼思。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

佳辰小讌寄越州七弟湖州八弟 (jiā chén xiǎo yàn jì yuè zhōu qī dì hú zhōu bā dì)

朝代:唐    作者: 钱弘佐(忠献王)

角黍佳辰社稷宁,灵和开讌乐羣英。
樽前只少鴒原会,百里江城隔二城。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

奉和送金城公主适西蕃应制 (fèng hé sòng jīn chéng gōng zhǔ shì xī fān yìng zhì)

朝代:唐    作者: 李适

绦河从远聘,青海赴和亲。
月作临边晓,花为度陇春。
主歌悲顾鹤,帝策重安人。
独有琼箫去,悠悠思锦轮。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

赵达明太社四月一日招游西湖十首 其二 (zhào dá míng tài shè sì yuè yī rì zhāo yóu xī hú shí shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 杨万里

画舫侵晨系柳枝,主人生怕客来迟。
娇云嫩日无风色,幸是湖船好放时。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

赵达明太社四月一日招游西湖十首 其一 (zhào dá míng tài shè sì yuè yī rì zhāo yóu xī hú shí shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 杨万里

今日清和和又清,王孙领客出都城。
好天胜日能多少,三到西湖始一晴。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

和谢主簿游西湖 (hé xiè zhǔ bó yóu xī hú)

朝代:宋    作者: 韩维

云阴开剥日光穿,和气随风近酒船。
湖面波清浑见底,楼头山碧自生烟。
兴长不忍回孤棹,歌懒才能逐缓弦。
因子樽前话归计,醉魂先到岘山边。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

赞径山音首座 (zàn jìng shān yīn shǒu zuò)

朝代:宋    作者: 释咸杰

气宇云闲,身心木槁。
顶门正眼,红日杲杲。
早投长芦剗草之机,晚分双径人天之座。
名山屡招而不赴,一庵超然其高卧。
夫是谓丛林前辈典刑,宜与赵州同年而并操者也。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

留题座主和凝旧阁 (liú tí zuò zhǔ hé níng jiù gé)

朝代:唐    作者: 李瀚

座主登庸归凤阙,门生批诏立鳌头。
玉堂旧阁多珍玩,可作西斋润笔不。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

次韵陈鲁山正字社日同西湖 其一 (cì yùn chén lǔ shān zhèng zì shè rì tóng xī hú qí yī)

朝代:宋    作者: 曾几

昔在儿童岁,湖山入眼新。
只今余白髪,何以报青春。
日暖繁游子,年丰乐社神。
诸公勤载酒,四事每参辰。

仄平平仄仄平平,仄仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。