hé wáng jué mín jiǎn bāo shān yīn shàng rén zǎo lǐng wèi xīn rán èr shǒu qí yī
和王觉民简褒山因上人枣岭魏欣然二首 其一 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 王之道 (wáng zhī dào)

七行才业在,宁久困无津。
秋到搏风翼,春回纵壑鳞。
褒山方竞秀,枣岭益争新。
珍重二三子,诗骚追古人。

仄平平仄仄,平仄仄平平。
平仄仄平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,仄仄仄平平。
平仄仄平仄,平平平仄平。

qī xíng cái yè zài , níng jiǔ kùn wú jīn 。
qiū dào bó fēng yì , chūn huí zòng hè lín 。
bāo shān fāng jìng xiù , zǎo lǐng yì zhēng xīn 。
zhēn zhòng èr sān zǐ , shī sāo zhuī gǔ rén 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
七行才业在,宁愿长时间困守于无水的津渡之间。
秋天来临,像猛犬一样迎风拼搏,飞翔的翅膀。春季归来,宛如巨龙畅游于险峻的山谷之中,鳞片闪烁。
赞美褒斜山的秀美,争相在枣岭追求新的壮丽景观。
珍重你们二三位后辈,你们的诗词作品追随古代先贤的风采。
全文总结:诗人赞美才华出众的后辈,愿意在困苦时期坚守信念,用自己的作品追随古代文人的风采。同时,描述了秋天风猛鸟飞的景象和春季巨龙游弋的壮丽景色,以及人们对美丽山川的赞美和追求。诗人对后辈的鼓励与期望贯穿全文。

赏析:: 这是王之道创作的《和王觉民简褒山因上人枣岭魏欣然二首之一》。这首诗以七言绝句的形式表现了诗人对大自然的热爱和对友人的赞美之情。
首先,诗人通过"七行才业在,宁久困无津"表现了他对友人才华的崇敬,认为他的文学才华出众,不会因为时间的推移而失去光彩。接着,诗中以"秋到搏风翼,春回纵壑鳞"的形象描写了大自然的美丽景色,秋天的风翼和春天的纵壑鳞,生动地勾画出了季节的交替和山景的壮丽。而"褒山方竞秀,枣岭益争新"则表现了褒山和枣岭的自然竞争之美,两者都在追求更加壮丽的景色,充分展现了自然的生生不息。
最后两句"珍重二三子,诗骚追古人"则表达了诗人对友人的深厚友情,以及对古代文人的敬仰之情。整首诗以清新的笔墨和美丽的意象,展现了诗人对自然和友情的赞美之情。
标签: 写景、抒情、友情、自然美

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到王之道写的《和王觉民简褒山因上人枣岭魏欣然二首》系列:

本文作者王之道介绍:🔈

王之道(一○九三~一一六九),字彦猷,自号相山居士,无爲(今属安徽)人。与兄之义、弟之深同河徽宗宣和六年(一一二四)进士第,因对策极言联金伐辽之非,抑置下列。钦宗靖康初调和州历阳县丞,摄鸟江令,以奉亲罢。金兵南侵,率乡人退保胡避山。镇抚使赵霖命摄无爲军,朝命爲镇抚司参谋官。高宗绍兴间通判滁州,因上疏反对和议忤秦桧,责监南雄州溪堂镇盐税,会赦不果行,居相山近二十年。秦桧死後,起知信阳军,历提举湖北常平茶盐、湖南转运判官,以朝奉大夫致仕。孝宗乾道五年卒,年七十七。有《相山集》三十卷(《直斋书录解题》卷一八作二十六卷、《宋史·艺文志》作二十五卷),己佚。清四库馆臣从《永乐大典》辑爲三十卷,其中诗十五... 查看更多>>

王之道的诗:

王之道的词:

 • 庆清朝

  晓日彤墀,春风黄伞,天颜咫尺清光。恩...

 • 谒金门

  春睡起。金鸭暖消沈水。笑比梅花鸾鉴里...

 • 蝶恋花

  春入花梢红欲半。水外绿杨,掩映笙歌院...

 • 蝶恋花

  檐溜潺潺朝复暮。燕子衔泥,穿幕来还去...

 • 蝶恋花

  城上春旗催日暮。柳絮沾泥,花蕊随流去...

 • 蝶恋花

  庭院雨馀秋意晚。一阵风来,到处清香遍...

 • 蝶恋花

  碧雾暗消香篆半。花影穿帘,厌苍苔院。...

 • 蝶恋花

  玉子纹楸频较路。胜负等闲,休冶黄金注...

 • 蝶恋花

  曾向水边云外见。争似霜蕤,照映苍苔院...

 • 蝶恋花

  杏靥桃腮俱有。常避孤芳,独斗红深浅。...

 • 王之道宋词全集>>

相关诗词: