shèng xián
圣贤 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 曾巩 (zēng gǒng)

圣贤性分良难并,好恶情怀岂得同。
荀子书犹非孟子,召公心未悦周公。
况令树立追高远,而使裁量属闇蒙。
举世不知何足怪,力行无顾是豪雄。

仄平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
仄仄仄仄平平仄,平仄平平仄仄平。
仄仄仄平平仄仄,仄平平仄仄平平。

shèng xián xìng fēn liáng nán bìng , hào wù qíng huái qǐ dé tóng 。
xún zǐ shū yóu fēi mèng zǐ , zhào gōng xīn wèi yuè zhōu gōng 。
kuàng lìng shù lì zhuī gāo yuǎn , ér shǐ cái liàng shǔ àn méng 。
jǔ shì bù zhī hé zú guài , lì xíng wú gù shì háo xióng 。

 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
圣贤的性情德行是不能轻易归并在一起的,他们的好恶情感也不可能完全相同。就像荀子的著作与孟子的思想并非完全相同,召公的内心对周公的政绩也未感到满意。何况若让人追求高远的目标,又使他们在裁量判断时陷入模糊蒙昧之中。世人对于真相并不全知,因此努力行动而不顾后果的人才是真正的豪雄。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 1 首名为《圣贤》的诗:

本文作者曾巩介绍:🔈

曾巩(一○一九~一○八三),字子固,世称南丰先生,建昌军南丰县(今属江西)人。仁宗嘉佑二年(一○五七)进士。历官太平州司法参军、馆阁校勘、集贤校理兼判官告院,出通判越州,历知齐、襄、洪、福、明、亳、沧诸州。神宗元丰三年(一○八○)判三班院,迁史馆修撰。五年,爲中书舍人。六年,病逝於江宁,年六十五。理宗时追谥文定。《宋史》卷三一九有传。曾巩出欧阳修门下,以散文着称。有《元丰类稿》五十卷,《续元丰类稿》四十卷,《外集》十卷。今仅存《元丰类稿》,并有宋刻《曾南丰先生文粹》十卷和金刻《南丰曾子固先生集》三十四卷传世。 曾巩诗九卷,以清康熙五十六年长洲顾崧龄刻《元丰类稿》爲底本,校以元大德八年东平丁思敬... 查看更多>>

曾巩的诗:

 • 冬望

  霜余荆吴倚天山,铁色万仞光鋩开。麻姑...

 • 一鹗

  北风万里开蓬蒿,山水汹汹鸣波涛。尝闻...

 • 宿尊胜院

  朝寒陟山砠,宵雨集僧堂。蔽衣盖苦短,...

 • 苦雨

  雾围南山鬰冥冥,狭谷荒风驱水声。只疑...

 • 里社

  郊天社地君所重,翦秸刲匏微得供。秦皇...

 • 南源庄

  床上不废看青山,门前便踏南涧路。绕墙...

 • 论交

  德操庞公林下时,入门岂复知客主。夷吾...

 • 南轩

  木端青崖轩,惨淡寒日暮。鸣鸠已安巢,...

 • 兵间

  大义缺绝久未图,小人轻险何不至。世上...

 • 种园

  於陵为人灌园蔬,我今园地不自种。惰慵...

 • 曾巩诗全集>>

曾巩的词:

相关诗词: