dēng péng lái gé huái wǔ sù wáng
登蓬莱阁怀武肃王 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 钱弘倧(忠逊王) (qián hóng zōng ( zhōng xùn wáng ))

黄鹤摧残漫有名,建时方始殄罗平。
飞㭿叠栱重装束,刻槛雕甍又葺成。
十载兴隆吴与越,二邦安肃弟兼兄。
从兹登赏云楼上,愿祝江南永宴清。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

huáng hè cuī cán màn yǒu míng , jiàn shí fāng shǐ tiǎn luó píng 。
fēi 㭿 dié gǒng chóng zhuāng shù , kè kǎn diāo méng yòu qì chéng 。
shí zǎi xīng lóng wú yǔ yuè , èr bāng ān sù dì jiān xiōng 。
cóng zī dēng shǎng yún lóu shàng , yuàn zhù jiāng nán yǒng yàn qīng 。

登蓬萊閣懷武肅王

—— 錢弘倧(忠遜王)

黃鶴摧殘漫有名,建時方始殄羅平。
飛㭿疊栱重裝束,刻檻雕甍又葺成。
十載興隆吳與越,二邦安肅弟兼兄。
從茲登賞雲樓上,願祝江南永宴清。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

huáng hè cuī cán màn yǒu míng , jiàn shí fāng shǐ tiǎn luó píng 。
fēi 㭿 dié gǒng chóng zhuāng shù , kè kǎn diāo méng yòu qì chéng 。
shí zǎi xīng lóng wú yǔ yuè , èr bāng ān sù dì jiān xiōng 。
cóng zī dēng shǎng yún lóu shàng , yuàn zhù jiāng nán yǒng yàn qīng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
黄鹤被毁,遗留的废墟至今仍有名气。刚刚开始修建的时候,殄平罗府的工作才刚刚开始。
飞翼叠栱重复修整,雕刻栏杆与屋檐也重新修补完善。
经过十年的兴隆,吴国和越国安定下来,兄弟国家相互友好。
从现在开始,登上云楼欣赏美景,祝愿江南永远享受清净的宴会。

这首《登蓬莱阁怀武肃王》表达了对武肃王(即钱弘倧本人)建设蓬莱阁的赞美和祝愿。以下是赏析:
在这首诗中,诗人钱弘倧以蓬莱阁为背景,将自己的政绩和对家乡的深情表达了出来。首先,他以“黄鹤摧残漫有名”开篇,描述了蓬莱阁的壮丽景色,黄鹤山的秀丽自然,为整个阁楼增添了壮观的景致。
接着,诗人提到了蓬莱阁的建设,强调了建设之初的艰辛和后来的改进,如“飞㭿叠栱重装束,刻槛雕甍又葺成”,这些描述突出了阁楼的雄伟和精美。
然后,诗人将焦点转向了他的政绩,提到了他治理吴越两国的成就,以及他与兄弟的和睦关系。这表现出他的智慧和领导才能,以及他对家乡江南的热爱。
最后,诗人表达了对蓬莱阁的祝愿,希望江南永远清明,预示着对家乡的美好未来充满期待。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者钱弘倧(忠逊王)介绍:🔈

弘倧,字隆道,元瓘第七子。兄弘佐卒,弘倧以次立。卑侮宿将胡进思,进思不能平。岁除,刦幽衣锦军,传位於弟弘俶。徙居东府,即卧龙山置园亭。二十年卒,年四十四。谥忠逊。着有《越中吟》二十卷。 查看更多>>

钱弘倧(忠逊王)的诗:

相关诗词:

登蓬莱阁 (dēng péng lái gé)

朝代:宋    作者: 韦骧

行尽东州到此州,登临更尽北山头。
孤城突兀连沧海,三岛参差耸暮秋。
广座下疑鳌负石,危檐远学蜃为楼。
蓬莱方丈虽冥邈,高阁今朝亦胜游。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

思国 凭吊 抒怀 感慨

再登蓬莱阁 其二 (zài dēng péng lái gé qí èr)

朝代:宋    作者: 释绍嵩

野水弥漫绿涨川,乱云如兽出山前。
天生一本徐熙画,全是蓬莱十月天。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

再登蓬莱阁 其一 (zài dēng péng lái gé qí yī)

朝代:宋    作者: 释绍嵩

不到蓬莱又几时,且搘筇杖看云移。
等闲遇事成歌咏,人道新诗胜旧诗。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

蓬莱阁 (péng lái gé)

朝代:宋    作者: 王十朋

祖龙车辙遍尘寰,只道蓬莱在海间。
空上望秦山上望,不知此处是神山。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

动物

蓬莱阁 (péng lái gé)

朝代:宋    作者: 王迈

历晋更唐岁月多,玩珠龙尚枕山阿。
绝怜蓬阁题元佑,敢拟兰亭记永和。
秦望数尖衔夕照,镜湖一綫暗烟莎。
登临未尽匆匆去,奈此千岩万壑何。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

动物

次韵程给事登蓬莱阁偶成 (cì yùn chéng gěi shì dēng péng lái gé ǒu chéng)

朝代:宋    作者: 赵拚

蓬阁下临千嶂起,戟扉前对五云开。
夸诗旧属元之宅,叶气今同老氏台。
月满夜疑僊子降,风恬春喜故人来。
近缘冗剧怀清旷,梦里东游到几回。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

登瀛洲阁〖1〗 (dēng yíng zhōu gé 〖 1 〗)

朝代:唐    作者: 李愿

翠阁傍瀛洲,洲中胜事幽。
沙明眠雪鹭,波涨宿霜鸥。
溅雨荷盘腻,萦风柳带柔。
公余自多暇,尊酒奉仙游。
(曹汛谓康熙《蓬莱县志》卷二、乾隆《登州府志》卷;用均云《登蓬莱阁》为宋李愿撰。
并疑其人约欧阳修同时。
姑仍存之,俟考详。
)。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

答王越州蓬莱阁 (dá wáng yuè zhōu péng lái gé)

朝代:宋    作者: 张伯玉

书报蓬莱高阁成,越山增翠越波明。
云收海上天地静,人在月中金翠横。
游女弄芳珠作佩,仙人度曲玉为笙。
会须长揖浮丘伯,醉听银河秋浪声。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

府帅王公中秋宴客蓬莱阁分茶赏月于清白亭某以幕僚与焉坐上成二绝 其二 (fǔ shuài wáng gōng zhōng qiū yàn kè péng lái gé fēn chá shǎng yuè yú qīng bái tíng mǒu yǐ mù liáo yǔ yān zuò shàng chéng èr jué qí èr)

朝代:宋    作者: 王十朋

白发青衫老幕官,蓬莱秋月两年看。
兴来端欲乘风去,不怕琼楼玉宇寒。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

题四圣观小蓬莱 (tí sì shèng guān xiǎo péng lái)

朝代:宋    作者: 姚勉

湖光平接碧天开,浮世笙歌下往来。
个是蓬莱真绝顶,如何只道小蓬莱。

平仄平平仄仄平,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。