jiǔ
🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 王梵志 (wáng fàn zhì)

尊人共客语,侧立在傍听。
莫向前头闹,喧乱作鵶鸣。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

zūn rén gòng kè yǔ , cè lì zài bàng tīng 。
mò xiàng qián tou nào , xuān luàn zuò yā míng 。

—— 王梵志

尊人共客語,側立在傍聽。
莫向前頭鬧,喧亂作鵶鳴。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

zūn rén gòng kè yǔ , cè lì zài bàng tīng 。
mò xiàng qián tou nào , xuān luàn zuò yā míng 。

繁体原文 收起原文 韵律对照 收起韵律 注音对照 收起注音
 • 收藏
 • 笔记
 • 收藏
 • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
尊贵的人与我一同做客,我侧身站在一旁倾听。请不要向前方闹事,喧嚣乱哄就像鹦鹉的叫声一样。总结:

诗人劝谕人们要尊重贵人,不要造成喧嚣和混乱。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者王梵志介绍:🔈

王梵志,卫州黎阳人。编诗一卷,计一百十一首。 王梵志,卫州黎阳人也。去黎阳城东十五里,有王德祖者,当隋文帝时,家有林擒树,生瘿,大如斗。经三年,其瘿朽烂。德祖见之,乃剖(撤)其皮,遂见一孩儿抱胎而出。德祖收养之,至七岁,能语,问曰:「谁人育我?复何姓名?」德祖具以实语之。(二字作告)因名曰:「林木而生曰梵天。」後改曰梵志,[曰]:「王家育我,(我家长育)可姓王也。」梵志乃作诗示(讽)人,甚有义志(旨),盖菩萨示化也。(《太平广记》八二,参以《永乐大典》六八三八[王]字韵引《桂苑业谈·史遗》。)○《云谿友议》下《蜀僧喻》云:「或有愚士昧学之流,欲其开悟,别吟以王梵志诗。梵志者,生於西域林木之上,... 查看更多>>

王梵志的诗:

 • (案《全唐诗》无王梵志诗,生平事迹不...

 • 兄弟须和顺,叔侄莫轻欺。财物同[箱柜...

 • 夜眠须在後,起则每须先。家中懃检校,...

 • 兄弟相怜爱,同生莫异居。为人欲得别,...

 • 好事须相让,恶事莫相堆。(「堆」,伯...

 • 昔日田真「分」,(「分」,据伯三五五...

 • 孔怀须敬重,同气并连枝。不见恒山鸟,...

 • 兄弟宝难得,(「宝」,张锡厚录作「实...

 • 尊人相逐出,子莫向前行。识事须相逢,...

 • 尊人共客语,侧立在傍听。莫向前头闹,...

 • 王梵志诗全集>>

相关诗词:

闰九月重九与父老小饮四绝 其一 (rùn jiǔ yuè chóng jiǔ yǔ fù lǎo xiǎo yǐn sì jué qí yī)

朝代:宋    作者: 苏辙

九日龙山霜露凝,龙川九日气如烝。
偶逢闰月还重九,酒熟风高喜不胜。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

动物

颂云门九九八十一 其二 (sòng yún mén jiǔ jiǔ bā shí yī qí èr)

朝代:宋    作者: 释重显

九九八十一,大勳不竖赏。
若谓无詨讹,金刚曾合掌。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

立春帖子 皇帝阁 其四 (lì chūn tiě zi huáng dì gé qí sì)

朝代:宋    作者: 周必大

新岁阶蓂九叶芳,乾元用九应春阳。
九州元载中兴主,九牧行称万寿觞。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

九华山 其九 (jiǔ huà shān qí jiǔ)

朝代:宋    作者: 王十朋

曰华曰子数俱九,细看峯峦何许多。
今古画工图不足,冠卿诗奈九华何。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

九月九日登玄武山 (jiǔ yuè jiǔ rì dēng xuán wǔ shān)

朝代:唐    作者: 卢照邻

九月九日眺山川,归心归望积风烟。
他乡共酌金花酒,万里同悲鸿雁天。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

重阳节 饮酒 思乡

代吴儿作小至後九九诗八解 其八 (dài wú ér zuò xiǎo zhì hòu jiǔ jiǔ shī bā jiě qí bā)

朝代:宋    作者: 张侃

我侬闲过谢皇天,只愿从今大有年。
九九数来无可数,都将犁把去耕田。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

代吴儿作小至後九九诗八解 其一 (dài wú ér zuò xiǎo zhì hòu jiǔ jiǔ shī bā jiě qí yī)

朝代:宋    作者: 张侃

一九才过二九来,见人相唤袖难开。
外头天色时时转,雪急因风缓缓回。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

存目 其一○ (cún mù qí yī ○)

朝代:宋    作者: 刘筠

诗题:九日三首首句:霜冷风清九月九,陶家篱落菊花开。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

颂云门九九八十一 其一 (sòng yún mén jiǔ jiǔ bā shí yī qí yī)

朝代:宋    作者: 释重显

三三九九八十一,一一观风随召出。
千古有谁同共知,一毛师子衆毛毕。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。

九日 其一 (jiǔ rì qí yī)

朝代:宋    作者: 宋白

霜冷风清九月九,茱萸黄菊家园有。
何时玉殿接千官,称觞共进南山寿。

平平仄仄仄,仄仄仄仄○。
仄仄平平仄,平仄仄平平。