dǎo yǐn
导引 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 和岘 (hé xiàn)

气和玉烛,睿化著鸿明。
缇管一阳生。
郊盛礼燔柴毕,旋轸凤凰城。
森罗仪卫振华缨。
载路溢欢声。
皇图大业超前古,垂象泰阶平。
岁时丰衍,九土乐升平。
睹寰海澄清。
道高尧舜垂衣治,日月并文明。

qì hé yù zhú , ruì huà zhù hóng míng 。
tí guǎn yī yáng shēng 。
jiāo shèng lǐ fán chái bì , xuán zhěn fèng huáng chéng 。
sēn luó yí wèi zhèn huá yīng 。
zǎi lù yì huān shēng 。
huáng tú dà yè chāo qián gǔ , chuí xiàng tài jiē píng 。
suì shí fēng yǎn , jiǔ tǔ lè shēng píng 。
dǔ huán hǎi chéng qīng 。
dào gāo yáo shùn chuí yī zhì , rì yuè bìng wén míng 。

帝京篇十首 一

—— 太宗皇帝

秦川雄帝宅,函谷壯皇居。
綺殿千尋起,離宮百雉餘。
連甍遙接漢,飛觀迥凌虛。
雲日隱層闕,風煙出綺疎。

qì hé yù zhú , ruì huà zhù hóng míng 。
tí guǎn yī yáng shēng 。
jiāo shèng lǐ fán chái bì , xuán zhěn fèng huáng chéng 。
sēn luó yí wèi zhèn huá yīng 。
zǎi lù yì huān shēng 。
huáng tú dà yè chāo qián gǔ , chuí xiàng tài jiē píng 。
suì shí fēng yǎn , jiǔ tǔ lè shēng píng 。
dǔ huán hǎi chéng qīng 。
dào gāo yáo shùn chuí yī zhì , rì yuè bìng wén míng 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

气象和谐,如同玉烛一样明亮,睿智的治理使国家充满繁荣昌盛之象。缇管声声,象征着一派兴旺的景象。郊野上盛大的祭礼已经完成,火柴已经燃烧殆尽,而旋绕的星辰则映照在凤凰城中。森罗列队,仪仗庄严,华丽的缨络在风中飘扬。车马踏着大路,欢声笑语溢于街头巷尾。皇帝的宏图伟业超越了古代的先例,他的治理之道宛如巍峨的阶梯,带来国家的安定繁荣。岁月逐渐丰衍,九州上升平的景象带来了欢乐。远眺四方大地,海洋清澈透明,宛如一面镜子。国家的治理道路高绝尧舜,犹如日月一般照耀文明的光辉。
全诗通过描绘国家的繁荣昌盛景象,表达了君主的睿智治理和国家的和平繁荣。诗中运用了丰富的象征和比喻,展示了皇帝的伟大功绩,以及治理之道的卓越。同时,诗人通过对自然景象的描绘,也表达了国家安定繁荣的景象,以及社会的和谐与幸福。整体而言,这首诗歌赞美了君主的统治和国家的繁荣,强调了道德和治理的重要性。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者和岘介绍:🔈

和岘的词:

相关诗词:

颜师古引谚 (yán shī gǔ yǐn yàn)

朝代:唐    作者: 佚名

贼无历底中道回。
(《匡谬正俗》卷八,云「内应导引为历底」)。

秋日遣兴 其六 (qiū rì qiǎn xīng qí liù)

朝代:宋    作者: 孙应时

虚斋独寝意偏清,梦断秋窗月正明。
匡坐偶然成导引,未须痴绝慕长生。

朝回阅乐寄绝句 (cháo huí yuè lè jì jué jù)

朝代:唐    作者: 权德舆

子城风煖百花初,楼上龟兹引导车。
曲罢卿卿理驺驭,细君相望意何如。

漫述二首 其一 (màn shù èr shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 苏籀

理窟孰宗趣,卜居忘市闤。
纡余力分里,梗概智仁间。
导引非茫眇,耕樵未拟闲。
寅缘任俚俗,及物念痌瘝。

东轩即事二首 其一 (dōng xuān jí shì èr shǒu qí yī)

朝代:宋    作者: 赵鼎

投闲非避世,导引学修真。
物外元无事,壶中别有春。
水声清梦寝,山色上衣巾。
已矣将安往,乡关渺战尘。

()

朝代:唐    作者: 景导

圭峰溪居寄怀韦曲曹秀才 (guī fēng xī jū jì huái wéi qū cáo xiù cái)

朝代:唐    作者: 李洞

南北飞山雪,万片寄相思。
东西曲流水,千声泻别离。
巴猿学导引,陇鸟解吟诗。
翻羡家林赏,世人那得知。

()

朝代:唐    作者: 道镜 善导

冬日斋中即事六首 其二 (dōng rì zhāi zhōng jí shì liù shǒu qí èr)

朝代:宋    作者: 陆游

一帚常在傍,有暇即扫地。
既省课童奴,亦以平血气。
按摩与导引,虽善亦多事。
不如扫地法,延年直差易。

次韵子瞻和渊明饮酒二十首 其一七 (cì yùn zǐ zhān hé yuān míng yǐn jiǔ èr shí shǒu qí yī qī)

朝代:宋    作者: 苏辙

南方有贫士,狂怪如病风。
垢面发如葆,自污屠酒中。
导我引河水,上与崑仑通。
长箭挽不尽,不中无尤弓。