liù zhōu
六州 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 和岘 (hé xiàn)

严夜警,铜莲漏迟迟。
清禁肃,森陛戟,羽卫俨皇闱。
角声励,钲鼓攸宜。
金管成雅奏,逐吹逶迤。
荐苍璧,郊祀神祗。
属景运纯禧。
京坻丰衍,群材乐育,诸侯述职,盛德服蛮夷。
殊祥萃,九苞丹凤来仪。
膏露降,和气洽,三秀焕灵芝。
鸿猷播,史册相辉。
张四维。
卜世永固丕基。
敷玄化,荡荡无为。

yán yè jǐng , tóng lián lòu chí chí 。
qīng jìn sù , sēn bì jǐ , yǔ wèi yǎn huáng wéi 。
jiǎo shēng lì , zhēng gǔ yōu yí 。
jīn guǎn chéng yǎ zòu , zhú chuī wēi yí 。
jiàn cāng bì , jiāo sì shén zhī 。
shǔ jǐng yùn chún xǐ 。
jīng dǐ fēng yǎn , qún cái lè yù , zhū hóu shù zhí , shèng dé fú mán yí 。
shū xiáng cuì , jiǔ bāo dān fèng lái yí 。
gāo lù jiàng , hé qì qià , sān xiù huàn líng zhī 。
hóng yóu bō , shǐ cè xiāng huī 。
zhāng sì wéi 。
bǔ shì yǒng gù pī jī 。
fū xuán huà , dàng dàng wú wéi 。

帝京篇十首 二

—— 太宗皇帝

巖廊罷機務,崇文聊駐輦。
玉匣啓龍圖,金繩披鳳篆。
韋編斷仍續,縹帙舒還卷。
對此乃淹留,欹案觀墳典。

yán yè jǐng , tóng lián lòu chí chí 。
qīng jìn sù , sēn bì jǐ , yǔ wèi yǎn huáng wéi 。
jiǎo shēng lì , zhēng gǔ yōu yí 。
jīn guǎn chéng yǎ zòu , zhú chuī wēi yí 。
jiàn cāng bì , jiāo sì shén zhī 。
shǔ jǐng yùn chún xǐ 。
jīng dǐ fēng yǎn , qún cái lè yù , zhū hóu shù zhí , shèng dé fú mán yí 。
shū xiáng cuì , jiǔ bāo dān fèng lái yí 。
gāo lù jiàng , hé qì qià , sān xiù huàn líng zhī 。
hóng yóu bō , shǐ cè xiāng huī 。
zhāng sì wéi 。
bǔ shì yǒng gù pī jī 。
fū xuán huà , dàng dàng wú wéi 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

严冬的夜晚,守夜的人警惕万分,铜制的莲花漏慢慢地滴落。宫禁肃静,朝臣整齐列队,战戟严阵以待,羽卫庄严地守护着皇宫的闱阁。角号的声音激励着士气,钟鼓的敲击有序而和谐。金管乐器奏出高雅的乐曲,吹管声声袅袅升起。
祭品如苍璧被奉献,郊祀典礼祭祀着神明。这是丰收的季节,各种优秀的人才在各自的领域中茁壮成长,诸侯前来述职,展示盛德,使蛮夷归附。种种吉祥之兆聚集,九枚珍贵的苞中,一只红色的凤凰展翅飞来,态度庄重优美。
香液如膏露一般降下,和风和气洽川流不息,三位卓越的仙人如灵芝一般焕发着光彩。伟大的历史传承将被广泛传播,流传于史册,熠熠生辉。此为张四维所作。
展望未来,预测世道将永固,基业将长远,宣扬玄妙的化道,一片荡漾的宁静,无为而治。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者和岘介绍:🔈

和岘的词:

相关诗词:

偈颂六十八首 其六六 (jì sòng liù shí bā shǒu qí liù liù)

朝代:宋    作者: 释法薰

赵州禅,口皮边。
墙外底,透长安。

偈颂一百六十首 其六三 (jì sòng yī bǎi liù shí shǒu qí liù sān)

朝代:宋    作者: 释宗杲

镇州萝卜从来大,青州布衫斤两明。
衲子聚头求的旨,却似蚊虻咬铁钉。

湖州歌九十八首 其六六 (hú zhōu gē jiǔ shí bā shǒu qí liù liù)

朝代:宋    作者: 汪元量

长芦转柁是通津,尽是东西南北人。
日暮烟花箫鼓閙,红楼烂醉楚州春。

寄湖北张总领六绝句 其六 (jì hú běi zhāng zǒng lǐng liù jué jù qí liù)

朝代:宋    作者: 项安世

吴楚如今共一天,两州分券亦堪怜。
若教尽展杭州券,应不秤提自直钱。

湖州歌九十八首 其六八 (hú zhōu gē jiǔ shí bā shǒu qí liù bā)

朝代:宋    作者: 汪元量

满朝宰相出通州,迎接三宫晏不休。
六十里天围锦帐,素车白马月中游。

偈颂一百六十首 其一四六 (jì sòng yī bǎi liù shí shǒu qí yī sì liù)

朝代:宋    作者: 释宗杲

这僧问赵州,赵州答赵州。
得人一马,还人一牛。
人平不语,水平不流。
受恩深处宜先退,得意浓时便好休。

初入筠州界高冈铺 (chū rù yún zhōu jiè gāo gāng pù)

朝代:宋    作者: 杨万里

千尺霜松夹道周,国初凉繖至今留。
筠州旧是朝天路,六十年来行信州。

湖州歌九十八首 其六二 (hú zhōu gē jiǔ shí bā shǒu qí liù èr)

朝代:宋    作者: 汪元量

灌州河水曲如弓,青草坪边路向东。
船过州南忽奇绝,一如湖上藕花风。

偈颂一百四十一首 其六六 (jì sòng yī bǎi sì shí yī shǒu qí liù liù)

朝代:宋    作者: 释师范

前面是悬崖万仞,後面是荆棘丛林。
两边烈焰火聚,於中如何转身。
赵州老汉在青州,作一领布衫重七斤。

偈颂七十六首 其二○ (jì sòng qī shí liù shǒu qí èr ○)

朝代:宋    作者: 释师范

六月火边坐,三冬水里走。
怒中呈笑面,閙处伸毛手。
满载没底船,归来重抖擞。
抖擞个甚麽,苏州有,常州有。