jì sòng liù shí bā shǒu qí liù liù
偈颂六十八首 其六六 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 释法薰 (shì fǎ xūn)

赵州禅,口皮边。
墙外底,透长安。

仄平○,仄平平。
平仄仄,仄○平。
仄仄仄仄,平平仄平。
仄仄仄平仄,平○仄仄平。

zhào zhōu chán , kǒu pí biān 。
qiáng wài dǐ , tòu cháng ān 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

赵州禅师,言辞锋利,如同刀剑一般。
他坐在庭院之中,眺望着长安城的远方。
这两句诗描绘了赵州禅师的背景与姿态。他以直言不讳、尖锐的口才闻名,如同利剑一般锐利。在庭院中,他静坐,透过墙外的底部,把目光投向了遥远的长安城。
整首诗通过简洁的语言勾勒出了禅师的形象与境界,表现出他的深邃思索与豁达心境。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到释法薰写的《偈颂六十八首》系列:

本文作者释法薰介绍:🔈

释法薰(一一七一~一二四五),号石田,赐号佛海,俗姓彭,眉山(今属四川)人。年十六出家,从丹棱石龙山法宝院智明。年二十二薙发受具戒。南游湖湘,江西疎山柏庭文、怀衲裢皆延留之。未几至浙见无用全於天童,见秀岩瑞、空叟印於鄮峰。往依吴门穹窿破庵禅师,破庵迁吴兴凤山资福,使爲知藏。资福散席,又遍谒灵隠松源岳、浄慈肯堂充、华藏遯翁演。後往霅川道场,即挽以分座。宁宗嘉定七年(一二一四),入平江府高峰寺出世,八年,住平江府枫桥普明寺。十六年,住建康府太平兴国寺。理宗宝庆元年(一二二五),迁临安府净慈报恩光孝寺。端平二年(一二三五),迁景德灵隠寺。淳佑五年卒,年七十五。爲南岳下十九世,破庵祖先禅师法嗣。有《石... 查看更多>>

释法薰的诗:

相关诗词: