dēng kē
登科 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 陈元老 (chén yuán lǎo)

引领羣仙上紫微,云间相逐步相随。
桃花直透三层浪,桂子高攀第一枝。
阆苑更无前骤马,杏园都是後题诗。
男儿显达当如此,满袖馨香天下知。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

yǐn lǐng qún xiān shàng zǐ wēi , yún jiān xiāng zhú bù xiāng suí 。
táo huā zhí tòu sān céng làng , guì zǐ gāo pān dì yī zhī 。
láng yuàn gèng wú qián zhòu mǎ , xìng yuán dōu shì hòu tí shī 。
nán ér xiǎn dá dāng rú cǐ , mǎn xiù xīn xiāng tiān xià zhī 。

科举 考试 成功 喜悦

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
引领众仙一起上天庭,在云间相互追随,步调一致。
桃花直冲三重浪,攀上桂花树最高的枝头。
仙境中没有飞驰的骏马,杏园里全是留下的诗句。
男子要显达就应该这样,满袖的香气天下皆知。


总结:
这首诗描绘了考中科举、踏上仕途的荣耀与风光。诗人通过丰富的想象和生动的比喻,表达了登科及第后的喜悦和自豪。


赏析:

首联 引领羣仙上紫微,云间相逐步相随。诗的开头,诗人将自己与众仙比肩,描绘了自己和众多才子一同登上紫微宫(象征皇宫和权力中心)的情景。这里不仅有对考中科举的喜悦,更有对未来仕途的期许。

颔联 桃花直透三层浪,桂子高攀第一枝。这一联用桃花和桂花的高攀来比喻自己在科举中取得的优异成绩。桃花和桂花分别象征着美丽与高贵,也暗示了诗人如花般灿烂的前程。

颈联 阆苑更无前骤马,杏园都是後题诗。这一联描绘了仙境中的景象,阆苑中没有飞驰的骏马,杏园里全是留下的诗句。这里借用仙境的宁静与文化氛围,表现了诗人心中的理想境界,即在仕途上不仅有权力,还有文化和精神的追求。

尾联 男儿显达当如此,满袖馨香天下知。最后两句,表达了诗人对男子显达的期待和追求。诗人认为,男子要显达就应该像这样,不仅要有实质的成就,还要有名声和美誉,才能让天下人知晓。

整首诗通过描绘登科及第后的种种荣耀,表达了诗人对科举成功的喜悦和对未来仕途的期望。诗中充满了自信和豪情,语言优美,意象丰富,既有对现实的描绘,也有对理想的追求,展现了诗人积极向上的精神风貌。


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者陈元老介绍:🔈

陈元老,字大年,闽县(今福建福州)人。哲宗绍圣元年(一○九四)进士。历吏部员外郎,知漳州、泉州,终朝议大夫。事见《淳熙三山志》卷二七。今录诗三首。 查看更多>>

陈元老的诗:

相关诗词:

登科 其二 (dēng kē qí èr)

朝代:宋    作者: 韦骧

青云意气已参差,白髪精神只自嗤。
喜汝登科年尚少,好摅事业趁明时。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

判词 (pàn cí)

朝代:宋    作者: 徐明叔

科笋如刳佛面皮,科灯如点佛膏脂。
重科叠科何时了,奉劝诸官发大悲。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

送王使君小子孝廉登科归省 (sòng wáng shǐ jūn xiǎo zǐ xiào lián dēng kē guī shěng)

朝代:唐    作者: 司空曙

年少通经学,登科尚佩觿。
张冯本名士,蔡廓是佳儿。
鞍马临岐路,龙锺对别离。
寄书胡太守,请与故人知。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

动物

登科 其一 (dēng kē qí yī)

朝代:宋    作者: 韦骧

先世曾夸尺五天,後来苗裔独萧然。
可怜三十三年内,科第唯吾父子传。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

安道再登制科 (ān dào zài dēng zhì kē)

朝代:宋    作者: 石介

雄辞磅礴压羣英,再战戈矛锐更精。
裴度韬钤无失律,武侯节制是神兵。
千人尽服徂丘议,九合谁干小白盟。
帝宋开基八十载,连登科目独为荣。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

(jù)

朝代:宋    作者: 胡持

藏云八世五登科。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

和尧卿兄喜孝卿兄登科 (hé yáo qīng xiōng xǐ xiào qīng xiōng dēng kē)

朝代:宋    作者: 葛胜仲

兴贤赐第集英春,劝学应从孟母邻。
黄甲科名新赫奕,青云岐路肯因循。
暴鳃昔恨登龙晚,饮羽今惊中鹄亲。
云陛开陈三道要,寜容举首属他人。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

动物

(jù)

朝代:宋    作者: 刘彦和

五世登科只一家。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

南池宴钱子辛赋得科斗 (nán chí yàn qián zǐ xīn fù dé kē dòu)

朝代:唐    作者: 韦应物

临池见科斗,美尔乐有余。
不忧网与钩,幸得免为鱼。
且愿充文字,登君尺素书。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。

咏物 抒情

登第报家人 (dēng dì bào jiā rén)

朝代:宋    作者: 董德元

御笔封题墨未乾,君恩重许拜金銮。
故乡若问登科事,便是当初老榜官。

仄仄平平仄仄平,平平仄仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
仄仄平平平仄仄,仄平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平平仄平。