yè bó jīng xī
夜泊荆溪 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 陈羽 (chén yǔ)

小雪已晴芦叶暗,长波乍急鹤声嘶。
孤舟一夜宿流水,眼看山头月落溪。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

xiǎo xuě yǐ qíng lú yè àn , cháng bō zhà jí hè shēng sī 。
gū zhōu yī yè sù liú shuǐ , yǎn kàn shān tóu yuè luò xī 。

夜泊荆溪

—— 陳羽

小雪已晴蘆葉暗,長波乍急鶴聲嘶。
孤舟一夜宿流水,眼看山頭月落溪。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

xiǎo xuě yǐ qíng lú yè àn , cháng bō zhà jí hè shēng sī 。
gū zhōu yī yè sù liú shuǐ , yǎn kàn shān tóu yuè luò xī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
小雪已经停了,天气晴朗,芦叶黯淡无光;长波突然变得湍急,传来鹤嘶叫的声音。

孤舟停在溪上宿了一个夜晚,眼看着山头上的月亮逐渐从溪边落下。

全诗概括为:描绘了一个小雪过后的景象,芦叶凋零,波浪变急,诗人在孤舟上在溪上过夜,目睹着月亮的落下,溪水的消退。 


注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

本文作者陈羽介绍:🔈

陈羽,江东人。登贞元进士第,历官乐宫尉佐。诗一卷。 查看更多>>

陈羽的诗:

相关诗词:

简吴荆溪 (jiǎn wú jīng xī)

朝代:宋    作者: 宋伯仁

薄宦从来错,宁容着意求。
自惭千里梦,空作一番愁。
笑我人如昨,知心雨未休。
荆溪清彻底,愿泊钓鱼舟。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

兰溪夜泊 (lán xī yè bó)

朝代:宋    作者: 释道璨

我泛浙西船,夜泊兰溪岸。
篷窗坐不眠,县鼓鸣夜半。
桥上趁墟人,徃来彻清旦。
办此朝夕劳,不博一日饭。
复毡睡正煖,闭户有人嫌夜短。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

新桥 (xīn qiáo)

朝代:宋    作者: 李光

贾客船回泊暮潮,夜凉乘月卧吹箫。
两堤更拟栽垂柳,掩映荆溪罨画桥。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

荆溪夜泊 (jīng xī yè bó)

朝代:宋    作者: 李九龄

点点渔灯照浪清,水烟疏碧月胧明。
小滩惊起鸳鸯处,一只采莲船过声。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

荆溪夜泊 (jīng xī yè bó)

朝代:唐    作者: 李九龄

点点渔灯照浪清,水烟疎碧月胧明。
小滩惊起鸳鸯处,一只采莲船过声。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

夜泊东溪有怀 (yè bó dōng xī yǒu huái)

朝代:唐    作者: 唐彦谦

水昏天色晚,崖下泊行舟。
独客伤归鴈,孤眠叹野鸥。
溪声牵别恨,乡梦惹离愁。
酒醒推篷坐,凄凉望女牛。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

舟泊括苍溪口 (zhōu bó kuò cāng xī kǒu)

朝代:宋    作者: 释惟谨

茅店在山下,檥舟茅店边。
钟鸣何处寺,日落满溪船。
欹枕雁初到,离家月又圆。
向来曾过此,夜泊石门前。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

荆州泊 (jīng zhōu bó)

朝代:唐    作者: 李端

南楼西下时,月里闻来棹。
桂水舳舻回,荆州津济闹。
移帷望星汉,引带思容貌。
今夜一江人,唯应妾身觉。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

月下泊石湖桥 (yuè xià bó shí hú qiáo)

朝代:宋    作者: 韩淲

月明深夜越来溪,撑得船回泊短堤。
一片柳阴随水绿,山风吹起杜鹃啼。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。

夜泊黄湾 (yè bó huáng wān)

朝代:宋    作者: 施枢

移近黄湾泊短篷,野云垂地一溪风。
渚香吹散荷花雨,几点流萤出苇丛。

仄仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
平平仄仄仄平仄,仄仄平平仄仄平。