xiǎo xuě
小雪 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 戴叔伦 (dài shū lún)

花雪随风不厌看,更多还肯失林峦。
愁人正在书窗下,一片飞来一片寒。

平仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

huā xuě suí fēng bù yàn kàn , gèng duō huán kěn shī lín luán 。
chóu rén zhèng zài shū chuāng xià , yī piàn fēi lái yī piàn hán 。

小雪

—— 戴叔倫

花雪隨風不厭看,更多還肯失林巒。
愁人正在書窗下,一片飛來一片寒。

平仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

huā xuě suí fēng bù yàn kàn , gèng duō huán kěn shī lín luán 。
chóu rén zhèng zài shū chuāng xià , yī piàn fēi lái yī piàn hán 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
花瓣飘零如雪纷飞,我无尽地欣赏着这美景,却不觉得疲倦,更加希望不断迷失在山林间。
我坐在书窗下沉思忧愁,一片片飞舞的花瓣带来一阵寒意。总结:

诗人笔下描绘了花瓣如雪纷飞的景象,展示了他对美景的不舍和对山林的向往。与此同时,他坐在书窗下思考忧愁之事,一片片飘落的花瓣则带给他更多的寒意。这首诗以自然景物的变幻和人情的愁思为主题,通过对景物和内心的描绘,传达了诗人内心的情感与思绪。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 12 首名为《小雪》的诗:

本文作者戴叔伦介绍:🔈

戴叔伦,字幼公,润州金坛人。刘晏管盐铁,表主运湖南。嗣曹王臯领湖南、江西,表佐幕府。臯讨李希烈,留叔伦领府事,试守抚州刺史。俄即真,迁容管经略使,绥徕蛮落,威名流闻。德宗尝赋中和节诗,遣使者宠赐,世以爲荣。集十卷,今编诗二卷。 戴叔伦,字幼公,润州金坛人,刘晏管盐铁,表主运湖南,嗣曹王臯领湖南、江西,表佐幕府,臯讨李希烈,留叔伦领府事,试守抚州刺史,俄即真,迁容管经略使,绥徕蛮落,威名流闻,德宗尝赋中和节诗,遣使者宠赐,世以爲荣。集十卷,今编诗二卷。 查看更多>>

戴叔伦的诗:

相关诗词: