shān chū yún
山出云 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 陆畅 (lù chàng)

灵山蓄云彩,纷郁出清晨。
望树繁花白,看峰小雪新。
映松张盖影,依涧布鱼鳞。
高似从龙处,低如触石频。
浓光藏半岫,浅色类飘尘。
玉叶开天际,遥怜占早春。

平平仄平仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,○平仄仄平。
仄平○仄仄,平仄仄平平。
平仄○平仄,平○仄仄平。
平平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平○仄平。

líng shān xù yún cǎi , fēn yù chū qīng chén 。
wàng shù fán huā bái , kàn fēng xiǎo xuě xīn 。
yìng sōng zhāng gài yǐng , yī jiàn bù yú lín 。
gāo sì cóng lóng chù , dī rú chù shí pín 。
nóng guāng cáng bàn xiù , qiǎn sè lèi piāo chén 。
yù yè kāi tiān jì , yáo lián zhàn zǎo chūn 。

动物

山出雲

—— 陸暢

靈山蓄雲彩,紛郁出清晨。
望樹繁花白,看峰小雪新。
映松張蓋影,依澗布魚鱗。
高似從龍處,低如觸石頻。
濃光藏半岫,淺色類飄塵。
玉葉開天際,遙憐占早春。

平平仄平仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,○平仄仄平。
仄平○仄仄,平仄仄平平。
平仄○平仄,平○仄仄平。
平平○仄仄,仄仄仄平平。
仄仄平平仄,平平○仄平。

líng shān xù yún cǎi , fēn yù chū qīng chén 。
wàng shù fán huā bái , kàn fēng xiǎo xuě xīn 。
yìng sōng zhāng gài yǐng , yī jiàn bù yú lín 。
gāo sì cóng lóng chù , dī rú chù shí pín 。
nóng guāng cáng bàn xiù , qiǎn sè lèi piāo chén 。
yù yè kāi tiān jì , yáo lián zhàn zǎo chūn 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
灵山上聚集着浓密的云彩,犹如纷纷绽放的清晨之景。远望,树上盛开的花朵洁白无瑕,山峰上的小雪显得崭新欢欣。松树倒映在清澈的水中,宛如张开的帷幕,水涧中的鱼鳞状布满其间。山峰高耸入云,仿佛仙龙盘旋其间,又如触摸到石头频频跳动。浓郁的光芒隐藏在半山腰,浅淡的色彩犹如飘扬的尘埃。如同玉叶展开在天空的边际,遥望令人怜悯,它预示着初春的到来。

全诗描绘了灵山的神奇景色。山上云雾缭绕,花朵盛开,山峰上洁白的雪花与松树的倒影相映生辉。山峰高耸入云,给人一种仙境的感觉,而淡淡的光芒和飘扬的尘埃则增添了一份神秘与美感。整个景色给人以清晨初春的宁静与美好的感受。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 4 首名为《山出云》的诗:

本文作者陆畅介绍:🔈

陆畅,字达夫,吴郡人。元和元年登进士第,爲皇太子僚属,後官凤翔少尹。诗一卷。 查看更多>>

陆畅的诗:

相关诗词: