hóng qìng shàn láng zhōng wǎn shī sì shǒu qí sì
洪庆善郎中挽诗四首 其四 🔈

朝代:宋 (sòng)    作者: 葛立方 (gě lì fāng)

阉茂之年拜伏犀,鸡豚同社记金溪。
情深缟紵论交契,义切蓬麻荷品题。
花底醉春同挈榼,云中历妙共扶藜。
岂知生死今殊路,擦泪佳城意惨凄。

平仄平平仄仄平,平平平仄仄平平。
平平仄仄平平仄,仄仄平平仄仄平。
平仄仄平平仄仄,平平仄仄仄平平。
仄平平仄平平仄,仄仄平平仄仄平。

yān mào zhī nián bài fú xī , jī tún tóng shè jì jīn xī 。
qíng shēn gǎo zhù lùn jiāo qì , yì qiè péng má hé pǐn tí 。
huā dǐ zuì chūn tóng qiè kē , yún zhōng lì miào gòng fú lí 。
qǐ zhī shēng sǐ jīn shū lù , cā lèi jiā chéng yì cǎn qī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:

在阉茂的年岁,拜谒犀牛,与鸡豚共同聚会在金溪。
感情深厚,用素织丝与谈交情的约定,义气深厚,用蓬和麻织成的衣服互赠礼物。
花下畅饮,醉饮春酒,共同举起酒杯,云中畅游奇妙之地,一起扶着藜杖。
岂料现在生死命运迥异,擦去眼泪,对着美好城池的意念悲伤凄凉。

总结:

这首古文描述了一群朋友的交情和义气。他们在阉茂之年,一同前往拜访犀牛,之后又一起在金溪举办聚会,以友谊相交。他们情深意厚,用素织丝衣与谈交情的约定,再以蓬和麻织成的衣服互相赠送礼物,彰显出深厚的感情和真挚的义气。在花下醉饮,畅享春天的美景和美酒,共同举杯畅游奇妙之地,互相扶持着走过云中,充满了欢乐和快乐。
然而,诗末写到他们如今各自的命运却截然不同,或许有人已经离世,或者分别去了不同的地方,这让诗人不禁擦去眼泪。他对美好城池的意念也变得凄凉悲伤,或许是因为这些美好回忆都与那些朋友紧密相连,而现实的残酷让他倍感伤感。这首诗既展现了友情之美,又点出了生死之别,呈现出浓厚的情感。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

为您找到葛立方写的《洪庆善郎中挽诗四首》系列:

本文作者葛立方介绍:🔈

葛立方(?~一一六四),字常之,号懒真子,江阴(今属江苏)人。胜仲子。高宗绍兴八年(一一三八)进士(《嘉泰吴兴志》卷一七)。十七年,爲秘书省正字。十九年,迁校书郎。二十一年,除考功员外郎。以忤秦桧得罪。桧死召用,二十六年以左司郎中充贺金国生辰使。二十七年,权吏部侍郎。二十九年,出知袁州,未几以事罢(《建炎以来系年要录》卷一七五、一七七、一八二),退居吴兴。孝宗隆兴二年卒。着《归愚集》、《韵语阳秋》。事见《韵语阳秋》自序及宋徐林序、《南宋馆阁录》卷八。 葛立方诗,以宋抚州刻本《侍郎葛公归愚集》爲底本(藏上海图书馆,存五至十三卷,其中诗五卷),校以清光绪《常州先哲遗书》本(简称光绪本)。新辑集外诗... 查看更多>>

葛立方的诗:

葛立方的词:

相关诗词: