guò dòng tíng
过洞庭 🔈

朝代:唐 (táng)    作者: 朱庆余 (zhū qìng yú)

帆挂狂风起,茫茫既往时。
波涛如未息,舟楫亦堪疑。
旅鴈投孤岛,长天下四维。
前程有平处,谁敢与心期。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,平仄仄平平。

fān guà kuáng fēng qǐ , máng máng jì wǎng shí 。
bō tāo rú wèi xī , zhōu jí yì kān yí 。
lǚ yàn tóu gū dǎo , cháng tiān xià sì wéi 。
qián chéng yǒu píng chù , shuí gǎn yǔ xīn qī 。

過洞庭

—— 朱慶餘

帆挂狂風起,茫茫既往時。
波濤如未息,舟楫亦堪疑。
旅鴈投孤島,長天下四維。
前程有平處,誰敢與心期。

仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平平仄仄,平仄仄平平。
仄仄平平仄,平平仄仄平。
平平仄平仄,平仄仄平平。

fān guà kuáng fēng qǐ , máng máng jì wǎng shí 。
bō tāo rú wèi xī , zhōu jí yì kān yí 。
lǚ yàn tóu gū dǎo , cháng tiān xià sì wéi 。
qián chéng yǒu píng chù , shuí gǎn yǔ xīn qī 。

  • 收藏
  • 笔记
  • 收藏
  • 做笔记
🐒
译文上移👆 复位🐬 附到原文右边💸 译文下移👇
🔈

译文:
帆挂着,狂风骤起,眼望着那茫茫过去的时光。波涛滔滔不息,船只摇摇欲坠,令人疑虑重重。像是寻找归宿的旅鸿投奔孤岛,漫长的天空将四方世界包围。前方或许会有平坦的道路,但谁敢保证一定能如愿以偿呢?这是一首描述风浪起伏的航海场景,并提醒人们要敢于面对未知,勇往直前,无惧前途的艰险与不确定性。

注:翻译、赏析非标准答案,仅用作辅助理解。

还为您找到 7 首名为《过洞庭》的诗:

本文作者朱庆余介绍:🔈

朱庆余,名可久,以字行,越州人。受知於张籍,登宝历进士第。诗二卷。 查看更多>>

朱庆余的诗:

相关诗词: